söndag 31 juli 2011

Insändare: Replik till Europa förgiftas

INSÄNDARE Katrine Kielos, det stötande är inte att man politiserar attentatet, trots att det var just det attentatsmannen avsåg; att begå ett politiskt brott som ger politiska svallvågor. Det stötande är att ni från etablissemangets sida helt frångår era egna principer och utmålar grupper som ansvariga som inte har samröre med attentatsmannen! När islamister begår terrorbrott i Europa så manar du och dina likasinnade debattörer till besinning och sammanhållning. Då ska man inte utmåla hela grupper som skyldiga utan enbart just den enskilda individen som begått brottet. Osloattentatet verkar inte vara organiserat av och knutet till någon grupp. I så fall finns det ingen grupp att angripa i motsats till islamistiska terrordåd som ofta är organiserade av någon eller flera samverkande grupper.

Ni som hetsar, och hets är i detta sammanhang rätt ord, för det mångkulturella samhället tar inte ert ansvar för samhällsutvecklingen. Men ni avkräver ansvar av dem som kritiserar förd migrations-, kriminal-, och säkerhetspolitik. Om nu någon i Sverige ska ta ett moraliskt ansvar för tragedin i Oslo så går det på etablissemangets konto! Inse det och sug upp det! Självinsikt är första steget till bättring.

När det gäller att raljera i ord och text så tillhör tyvärr inte din artikel till de nyanserade debattinläggen;

T.ex. handlar den f.d. styrelseledamoten av Tysklands riksbank och ledande socialdemokraten Thilo Sarrazins bok "Tyskland avskaffar sig" inte alls om att tyska folket behöver skaffa sig mer Lebensraum! Du har inte läst boken!? Boken avhandlar statistiska fakta som berör den demografiska nedgången, integration, utbildningssystemet och hur Tyskland driver av från sin ledande ställning som kunskapsnation. Han har fått kritik för att han sammanfattar statistik, precis som Per Gudmundson, om hur väldigt olika diverse invandrargrupper har lyckats integrera sig och för att han nämner judarna i sin bok, trots att han endast omtalar dem som grupp i de mest positiva ordalag. Svenskar kan inte längre tyska – Därför har få svenska debattörer läst boken. Gör ett försök att få tag i en engelsk översättning och läs den. Återkom sedan med en adekvat recension som är din egen och inte en två meningar kort kommentar, plankad av någon kollega på twitter. Boken är alldeles för viktig för det. Den är också skriven av en påläst och intelligent, respekterad socialdemokrat.

Din artikel bidrar vidare med att förgifta debatten genom att du försöker dra ned helt legala polisiära åtgärder i extremistträsket; Att utvisa romer som saknar medborgarskap sker inom ramen för Frankrikes migrationslagar. Om italienska myndigheter sätter in polis för att stävja upplopp är det ingalunda lagvidrigt. Schweiz är i motsats till Sverige en föredömlig folkdemokrati och deras beslut om att förbjuda minareter medels bindande folkomröstning är klanderfri. Separatistpartier har som regel sitt huvudmål i att dela nationen. Där finns i grunden inte migrationsfrågan som utgångspunkt. Letterna har länge kämpat mot sovjetförtrycket och deras soldater stred bl.a. med Waffen-SS under kriget. Därav historiskt samröre.

Pk-Sverige isolerar sig allt mer från intelligentian genom att bortse från fakta. Känslomässiga argument matas ut till allmänheten men i debatten har ni inga fakta att tillföra. Vilka fakta talar för det mångkulturella samhället? Det är dags för er att besvara den frågan seriöst.

"Även de som är tysta har ett ansvar". Det brukade man få höra när tyskar kollektivt beskylldes för nazidiktaturens illgärningar. Rätt eller fel; Nu vill svensk media tysta motståndet mot islamiseringen av Sverige och Europa. För det pågår en sådan och det pågår en tystningskampanj. Den pågående politiska krigföringen innefattar också förlöjligande av motståndarens argument. Det leder dock inte till att debattmotståndarna ändrar uppfattning vilket väl måste vara en ledstjärna i en debatt; Att bolla sina egna tankar, att få dem belysta, få medhåll och mothugg, utveckla dem och sina argument. Om du vill hävda att du är seriös socialdemokrat kan du inte fortsätta att använda dig av den flummigaste av all debattretorik. Nämnd titulatur "Landsförrädare" bör man belysa närmare. Begreppet är inte hämtat från sagovärlden. Vad är definitionen på en landsförrädare egentligen?

Och Churchill ja, han vänder sig säkert inte i graven. Han förutsåg det mesta. Här följer några citat:

"- Ju längre man kan se bakåt ju längre in i framtiden kan man se."

"- Den som inte varit socialist innan 40 års ålder har inget hjärta. Den som är det efter 40 års ålder har ingen hjärna."

"- För att en nation ska överleva måste den äta sig fet."

och

"- En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med en begravning.”

Johannes Brahe

Aftonbladet

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt