fredag 1 juli 2011

Hygienregler i sjukvård? Gäller ej muslimer!

ISLAMISERINGEN Efter att ha vuxit upp i ett strikt sekulärt samhälle där vi jämt har fått höra hur jämlika vi är finner jag nu till min förvåning att vissa ”är mer jämlika än andra”, d.v.s. mer värda eller åtminstone att vissa har större rättigheter än andra. Inom den svenska sjukvården får vi alltid höra hur viktigt det är med en viss typ av hygien, att våra kläder inte får gå ner över armbågen, hur frisyren ska se ut, ringar på fingrarna är absolut förbjudet o.s.v. För att t. ex. skydda patienter mot olika typer av livsfarliga, antibiotikaresistenta infektioner, som blivit ett stort problem i sjukvården, är det viktigt att följa de uppsatta rekommendationerna. Trots att vetenskap och beprövad erfarenhet visat att hygienregler ger önskat resultat tillåts muslimska kvinnor bryta mot dem under hänvisning till religiösa regler!

En muslimsk kvinna får inte visa armbågar och underarmar (alltför sexigt) och – även om det inte står i koranen – får hon inte heller visa sitt hår utan ska dölja det under hijabs. Både i Sverige och i Storbrittanien är detta ett tilltagande problem. Det sekulariserade samhället förefaller stå handfallet inför religiösa särkrav och man kan undra varför? Finns det regler är dessa till för att efterlevas, utan undantag!

Här handlar det ju inte om att någon ”tycker att” det ska vara på ett visst sätt i sjukvården utan om att vi erfarenhetsmässigt vet att lidande och död besparas patienter om hygienreglerna följs. Hur kan det då komma sig att myndigheter böjer sig för fullständigt ologiska krav från religiösa särintressen? Kan det vara så illa att det lågintensiva jihad (islams religiösa krig som förs på alla fronter, i alla sammanhang där muslimer är i minoritet) har lyckats skrämma våra samhällen till underkastelse och tystnad under hotet från DO – diskrimineringsombudsmannen och diverse islamofila element i PK-media? Det verkar inte bättre.

Nästa fråga blir då: vill vi verkligen ha den typ av undermålig sjukvård som står en majoritet till buds i muslimska länder? Ska vi backa kvalitetsmässigt inom vår sjukvård bara för att tillfredsställa kraven från en grupp människor som hellre lyder bud som formulerades på 600-talet än att ta till sig kunskap som kommit människan till del med vetenskap och forskning under de senaste dryga 200 åren?

Mitt svar är ett rungande NEJ! Stoppa dessa skändliga försök att förstöra väl utarbetade rutiner. Visa ingen hänsyn till religiösa eller andra särintressen utan låt dessa kvinnor som vägrar att anpassa sig till vårt sekulariserade samhälle lämna sina arbetsplatser.

Madame du Nord

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt