söndag 31 juli 2011

Hjälp till att nyansera debatten på Twitter

TWITTER Det obehagliga och närmast psykotiska hat mot SD (och alla andra som inte dyrkar mångkulturen som sin enda gud) som fått härja fritt i media under den senaste tiden är minst sagt skrämmande. Den allra största anledningen till att detta över huvud taget kan fortgå till synes oemotsagt (med betoning på till synes) är den absurda likriktning som finns bland mer eller mindre alla journalister och redaktörer på de stora statligt presstödsfinansierade mediekoncernerna och dessas olika tidningar, webbplatser och TV/radiokanaler – något som PI under de senaste veckorna för övrigt tydligt kunnat visa är högst unikt för Sverige, medan en klart mer nyanserad debatt förs i alla andra demokratiska länder, inklusive Norge själva (!).

Sedan tidigare har kommentarsfälten på tidningarnas webbplatser varit mer eller mindre den enda platsen där den svenska befolkningen har kunnat uttrycka och få fram sina åsikter i ljuset, och som vi alla vet brukar det se väldigt olika ut i dessa jämfört med åsikterna som uteslutande framförs i media. Att folk på detta sätt kan se att det finns vanligt förekommande åsikter som markant skiljer sig från den statligt sanktionerade hatpropagandan mot alla oliktänkande är viktigt för att visa befolkningen att de inte är ensamma i sitt kritiska tänkande eller sina egna självklara och högst logiska slutsatser angående bland annat dagens immigrationspolitik och den verklighetsfrånvända PK-hetsen mot alla som inte heligt lovar att de älskar denna.

När nu medierna har meddelat att de kommer ta till hårdare tag mot åsiktscensuren även i tidningskommentarerna blir det än mer viktigt att få ut befolkningens egentliga åsikter på så många alternativa arenor som möjligt, för allmän beskådan. En hittills ganska bortglömd sådan arena är Twitter, där i dagsläget PK-vänstern härjar mer eller mindre obehindrat. PI skulle därmed med denna artikel och steg-för-steg-instruktion vilja uppmana våra läsare att hjälpa till att göra debatten mer nyanserad på Twitter, vilket passande nog samtidigt är en av de få offentliga arenor där PK-etablissemanget ännu inte har full kontroll över åsiktscensuren. Vi ber er därmed ödmjukast att läsa denna artikel i sin helhet, och sedan göra ert bästa för att dra ert strå till stacken för att demokratisera och nyansera Twitter-debatten.

Bakgrund om Twitter på PI, och klimatet på Twitter

Under Almedalsveckan lade PI upp en Twitter-ruta här i högerkanten för att våra besökare tillsammans lättare skulle kunna hålla koll på allt som sades av diverse politiker och mediafolk om detta ämne (d.v.s. Almedalen). När Almedalsveckan så avslutades valde vi att behålla Twitter-rutan, men ändrade i stället om den till att visa alla Twitter-inlägg härrörande till den mer allmänna ”Twitter-kanalen” #svpol (= svensk politik). Detta betyder att alla Twitter-meddelanden (eller ”Tweets” som de ofta även kallas) globalt som behandlar detta ämne (eller åtminstone markeras av sina upphovsmän som att de handlar om det, vilket tyvärr dock långt ifrån alltid är samma sak) löpande visas i denna ruta här på PI, i mer eller mindre realtid. På ett sätt blir det alltså väldigt likt det system för artikelkommentarer som PI redan använder, fast istället alla ”kommentarer” om ett visst ämne globalt visas i rutan.

Vår avsikt med detta är dels att bjuda våra läsare på den sorgliga humorn som PK-elitens oändliga inbördes ryggdunkande, svammel och tröstande utgör, men dels också likt vårt ursprungliga syfte med rutan att möjliggöra för våra läsare att på ett smidigt sätt kunna hjälpa till att hålla ett öga på eventuella dumheter som sägs där, vilka ibland kan vara värda att uppmärksamma närmare.

Twitter är i dagsläget mer eller mindre PK-vänsterns egna lilla ankdamm och klubb för inbördes beundran, där de dag ut och dag in skickar ut infantila betraktelser, menlösa slagord, utnötta floskler och så mycket hatpropaganda om SD som de bara orkar klämma ur sig innan de somnar över rödvinsglasen (tillsammans med länkar till motsvarande slags smörja). Och när de inte själva kan komma på något mer att säga inom dessa ramar så fortsätter de att kopiera och upprepa vad andra PK-meningsfränder nyligen har skrivit (detta kallas att ”Re-Tweeta”, eller ”RT” i kortform, och går i princip ut på att ”sprida vidare” de åsikter och uttalanden som man tycker om, och därmed överrösta andras åsikter med dessa).

Samtidigt som man egentligen bara vill skratta åt eländet blir man tyvärr ofta samtidigt mer eller mindre upprörd över alla infantila lögner, slagord och SD-hatpropaganda som flyger förbi i denna Twitter-ruta, och van som man är med att kunna diskutera öppet och sakligt här på PI så kliar det ofta i fingrarna att vilja svara på det som skrivs, precis som man kan göra på de vanliga (DISQUS-baserade) PI-artikelkommentarerna. Tyvärr krävs det dock både ett eget Twitter-konto och en viss kunskap om det något konstiga och icke-intuitiva Twitter-systemet för att kunna göra detta, vilket ofta resulterar i att man ändå struntar i det till slut, varpå PK-mobben får fortsätta åtnjuta de oemotsagda galenskaperna från denna sin egna lilla skyddade scen.

Detta tänkte PI nu göra någonting åt, genom att hjälpa er läsare att få enkel och smidig tillgång till även denna debattarena, så att även ni kan lufta era egna åsikter, ge svar på tal till galna lögner och påhopp, och i allmänhet nyansera och demokratisera Twitter-debatten.

I följande stycken här nedan ger vi en introduktion och steg-för-steg-anvisningar till hur detta enklast görs, och vi skulle tycka det var oerhört roligt ifall så många som möjligt av er kunde ta del av detta och sedan omedelbart börja hjälpa till att nyansera Twitter-debatten redan idag, på precis samma sätt som ni redan flitigt diskuterar era åsikter och sprider era länktips här på PI.

Bakgrund om Twitter som tjänst

(de som inte är intresserade av att förstå vad Twitter egentligen är och hur det fungerar, utan enbart snarare vill kunna svara på kommentarerna i Twitter-rutan, kan hoppa över detta avsnitt ifall de vill)

Twitter är en tjänst där vem som helst kan skapa ett konto, och sedan börja publicera egna meddelanden. I den aspekten är det alltså väldigt likt en blogg (det kallas dock normalt ett ”Twitter-flöde” eller en ”mikroblogg”, istället för ”blogg”), och ni kan se ett exempel på PI:s Twitter-flöde här (som förövrigt uteslutande används för att sprida notifikationer om när nya PI-inlägg publiceras). Det finns dock ett antal ytterligare egenskaper, begränsningar och funktioner hos Twitter som gör att tjänsten ganska markant skiljer sig från en vanlig blogg, varav följande är några av de främsta:

1. Det finns en begränsning på 140 tecken per publicerat inlägg/meddelande, eller ”Tweet” som det ofta kallas. Detta leder till att Twitter-skribenter måste uttrycka sig väldigt mycket mer kärnfullt och fokuserat per inlägg än vad man normalt gör på en vanlig blogg, vilket i sin tur samtidigt betyder att man som läsare kan följa väldigt många fler Twitter-skribenter än vad man kan följa bloggar, p.g.a. den i jämförelse lilla tid som går åt till att läsa alstren från varje skribent.

2. En annan metod för att enkelt kunna medverka i en global diskussion om ett visst ämne, eller på motsvarande sätt ta del av alla Twitter-inlägg globalt som handlar om ett visst ämne, är att använda s.k. ”hashtags” (vars namn kommer från det därtill använda tecknet ”#”, som kallas ”hash” på engelska). Genom att inkludera tecknet ”#” följt av ett nyckelord i sitt inlägg, så kommer detta meddelande automatiskt publiceras till det globala Twitter-flödet för detta nyckelord (som sedan en massa andra människor kan följa). Ifall man t.ex. skulle publicera följande inlägg:

”SD-hatet och den ensidiga PK-propagandan på Twitter är absurt! #svpol”

…så skulle detta meddelande automatiskt komma med i det globala Twitter-flödet för just nyckelordet ”#svpol” (”svpol” = ”svensk politik”), och därmed läsas av väldigt många personer i Sverige. Det globala Twitter-flödet för just detta nyckelord är det som vi på PI för tillfället har valt att visa i Twitter-rutan här till höger, och därmed skulle detta meddelande också mer eller mindre omedelbart dyka upp i denna ruta, och passande nog utgöra ett välkommet tillskott utöver just den ensidiga PK-propagandan och SD-hatet som för tillfället torgförs i detta Twitter-flöde. Man kan använda precis vilka ord man vill för sådana hashtags (d.v.s. de behöver inte existera eller skapas i förväg på något sätt för att man ska kunna använda dem), men lämpligast är att hitta redan existerande sådana hashtags, som redan följs av många läsare, och som samtidigt passar innehållet i ens inlägg. Man får använda så många hashtags som man vill (eller snarare så många som man får plats med på de 140 tecknena utöver sitt meddelande) i sina Twitter-inlägg, och inlägget kommer då visas i alla respektive Twitter-flöden för dessa olika hashtags.

3. Det finns även en ”social aspekt” i Twitter-systemet, som gör att man uttryckligen kan registrera att man ”följer” andra Twitter-användare. Detta betyder huvudsakligen att man på ett samlat sätt enklare kan ta del av alla meddelanden från dessa andra Twitter-användare som man har valt att ”följa”, och att det dessutom på ens Twitter-sida öppet visas båda vilka andra Twitter-användare som man själv följer, och vilka andra Twitter-användare som följer en själv, i sann exhibitionistisk Facebook-lik andra. Till skillnad från Facebook kan man dock följa vem man vill, utan att de själva behöver godkänna det på något sätt.

4. Man kan också skriva inlägg i sitt eget Twitter-flöde som samtidigt fungerar som ”svar” till ett Twitter-inlägg som någon annan har skrivit i deras Twitter-flöde. På så vis kan man alltså skapa ”konversationer” med andra användare, som då kan synas och följas både i det egna Twitter-flödet och den andra konversationspartens Twitter-flöde. Detta liknar på många sätt både vanliga blogg-kommentarer och artikelkommentarer likt de som finns t.ex. här på PI, men på samma gång skiljer det sig en del. Enklaste sättet att få en överblick över hur just detta funkar är att titta närmare på redan existerande konversationer t.ex. i ”#svpol”-rutan hos PI. Det är dock inte alls nödvändigt att förstå detta, så strunta bara i det om det låter konstigt, jobbigt eller trist.

Hur Twitter fungerar och används

Givet de tekniska och funktionella egenskaper som erbjuds av Twitter-systemet enligt beskrivningen ovan, så används det huvudsakligen på två olika sätt, och det är:

1. Det första användningsområdet är att skicka ut menlösa kortmeddelanden om sina dagliga förehavanden och åsikter (t.ex. ”Nu äter jag glass”, ”Allt åt alla!” eller ”Nu röstar jag på Mona Sahlin!”) i förhoppningen att någon annan ska bry sig, eller kanske till och med att man ska ”bli känd”. Detta första användningsområde är tämligen irrelevant för de flesta vanliga människor, men är också samtidigt den huvudsakliga anledningen bakom den överväldigande övervikten av uppmärksamhetskåta politiker, journalister och övrigt exhibitionistiskt och narcissistiskt mediafolk på Twitter i dagsläget.

2. Det andra och klart mer intressanta användningsområdet är att använda Twitter som en global diskussionsplattform, genom användningen av hashtags för specifika ämnesområden som man är intresserad av att debattera (se förklaring ovan om vad hashtags är). Genom detta kan man snabbt få ut koncist formulerade åsikter, argument, frågeställningar, nyheter och artikellänkar till väldigt många läsare samtidigt (åtminstone ifall man använder en populär hashtag, som t.ex. ”#svpol”), och även få dylikt bra exponering för sina egna svar till andra Twitter-meddelanden skrivna till samma hashtags.

Det är just detta andra användningsområde som liknar diskussionerna under typiska online-artiklar, t.ex. här på PI med DISQUS, och där man följdaktligen har möjlighet att sprida sina argument till en större massa, och/eller bemöta lögner, SD-hatpropaganda och andra typer av PK-svammel.

Enkla steg för att kunna börja bidra till nyanserad Twitter-debatt

Givet informationen ovan är följande vad vi skulle önska att så många som möjligt kunde göra:

1. Skapa ett Twitter-konto om du inte redan har det. Det gör du enklast genom att gå till http://twitter.com, fylla i dina uppgifter ovanför knappen ”Sign up” till höger, trycka på just denna knapp och sedan följa instruktionerna angående val av användarnamn, lösenord etc.

2. Kasta ett öga på Twitter-rutan i högerkanten här på PI varje gång du är här. Vi kommer löpande välja passande ämnen (d.v.s. ”hashtags”) att bevaka i denna ruta.

3. Ifall du ser ett inlägg som du känner borde bli besvarat, t.ex. följande exempel nedan, så klickar du bara på ”reply”-länken precis under detta inlägg i Twitter-rutan, och följer instruktionerna därifrån (i just detta exempel upplyses personen lämpligtvis om att sådant förtal är olagligt i Sverige, och att denna typ av SD-hatpropaganda är osmaklig och kontraproduktiv):

OBS! Du MÅSTE komma ihåg att inkludera den aktuella hashtaggen (t.ex. ”#svpol”) i ditt svar, annars kommer ingen någonsin se det! Ifall du har gjort rätt visas sedan ditt svar normalt i Twitter-rutan inom någon minut eller så, för allmän beskådan.

4. Ifall du ser ett inlägg som du tycker om och vill sprida vidare och/eller visa din uppskattning för så klickar du på ”retweet”-länken precis under detta inlägg i Twitter-rutan, och följer instruktionerna därifrån. Detta är ungefär samma sak som att klicka ”Gilla” på en vanlig artikelkommentar här på PI.

5. Ifall du har läst en bra artikel (t.ex. på PI eller någon annanstans), skriv ett nytt Twitter-inlägg om det för att tipsa folk (gå till twitter.com och logga in på ditt konto, och skriv sedan meddelandet där)! Kom ihåg att använda kända (och relevanta) hashtags som t.ex. ”#svpol” för att det ska få bra spridning. För att sprida en länk på Twitter går man förövrigt normalt först till en ”länkförkortartjänst” som t.ex. Bitly och skriver in länken till artikeln där, varpå man sedan får tillbaka en mycket kortare länk (på formen ”http://bit.ly/97LNNC”) som man sedan kan använda i sitt Twitter-inlägg, eftersom en vanlig länk annars lätt kan ta upp för mycket plats i det högst begränsade utrymmet på 140 tecken i Twitter-inlägget.

6. Kom slutligen ihåg att alltid hålla god ton och använda bra, sakliga och effektivt formulerade argument! Att sjunka till samma nivå som hatvänstern är bara kontraproduktivt för alla!

Så, vad väntar ni på? Iväg och nyansera Twitter-debatten nu medsamma, till åsiktsmonopolvänsterns stora förtret!

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt