onsdag 20 juli 2011

Bostadsbolag varnar störiga barnfamiljer

STÖKIGA FAMILJER I Malmö har det kommunala bostadsbolaget MKB tröttnat på stökiga familjer vars barn lever rövare och strör grannarna men även vuxna som inte kan sköta sig.

MKB har skickat ut 171 varningsbrev till ett 40-tal familjer sedan 1 januari 2010. Ett sådant brev kan i förlängningen leda till vräkning. I våras fick en familj hot om uppsägning på grund av sonens framfart. Han var en de drivande som kastade stenar på bilar. Brevet fick önskad effekt då situationen lugnade ned sig.

Är det då pursvenska barnfamiljer som varnas? Nja..

Varför varningarna till barnfamiljer blivit fler finns det inget entydigt svar på.

– En förklaring kan vara att färre och färre vuxna vågar säga ifrån eftersom de är rädda för repressalier. Helt enkelt brist på kurage vilken är en tydlig trend de allra senaste åren, säger Margareta Ragnarsson.

Men trångboddhet, stora barnkullar och brist på fritidsverksamhet påverkar också.

– I MKB:s del av Rosengård till exempel är nästan hälften av alla som bor här under arton år, det är högst andel i hela Sverige och det är klart att sådant påverkar, säger Anna Heide.

SDS

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt