onsdag 27 juli 2011

Förslag vill begränsa invandring till Schweiz

SCHWEIZ Schweizerische Volkspartei, SVP, jobbar nu på att få till stånd ett val angående mängden invandrare Schweiz skall ta in. SVP vill begränsa invandringen till landet. För att få till stånd en folkomröstning måste SVP få ihop minst 100 000 namnunderskrifter. De har 18 månader på sig att få ihop listan med antalet underskrifter som krävs.

Förslaget har redan stött på hinder då Schweiz ingår i ett bilateralt avtal med EU om fria gränser, vilket gör att förslaget riskerar att bli tandlöst om det röstas igenom. SVP föreslår därför nya avtalsförhandlingar med EU inom tre år, och ser som ‘sista utväg’ att säga upp avtalet med EU. Det är ännu oklart hur EU ställer sig till en eventuell uppsägning. Under de senaste fem åren har cirka 380 000 invandrare kommit till Schweiz som har en population på runt 7,5 miljoner.

Initiativet till omröstningen går under namnet ‘Stoppa massinvandringen!’. De största grupperna som kommer till landet förutom arbetskraftsinvandrarna, består av asylsökande och pendlare; det vill säga de som endast kommer för att arbeta i landet men som är bosatta utanför Schweiz. Går förslaget igenom, kommer utländska arbetstagare återigen vara tvungna att visa upp arbetsintyg. Schweizare skall prioriteras på arbetsmarknaden, och SVP anser att invandrare måste uppvisa ‘integrationsförmåga’ och ‘klara av sitt eget uppehälle’ för att få stanna.

NZZ

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt