fredag 15 juli 2011

Flyktingbarn får inte testas i jakten på smittosamma sjukdomar

SKOLAN I jakten på smittosamma sjukdomar t.ex. hepatit B och TBC har Strandenskolan genom Landstinget i Dorotea kommun låtit testa alla flyktingbarn innan de fick börja på skolan. Men testet har varit frivilligt. Nu har en anmälan kommit in till Skolinspektionen, där detta ifrågasätts.

Anmälaren ställer sig frågande till hur skolan har tänkt sig få information från sjukvården, eftersom tystnadsplikt gäller. Sjukvården har ingen upplysningsskyldighet till skolan om till exempel HIV eller hepatit B.

Skolinspektionen vill nu ha svar från Dorotea kommun om vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av uppgifterna i anmälan.

Det började för några år sedan då man upptäckte att ett flyktingbarn på en förskola i Dorotea var hepatitsmittat. Det blev massvaccinering av alla barn i Dorotea. Smitttskyddsläkaren kopplades in. Rekommendationen till Dorotea och alla andra kommuner var att barn från högriskområden borde hälsoundersökas innan dom började på skolan eller förskolan. Men Dorotea kommun gick ett steg längre. Man krävde att flyktingbarnen skulle vara hälsoundersökta och att provsvaren var granskade innan de fick börja skolan. Några sådana villkor kan en kommun inte ställa säger Skolinspektionen.

Nu backar skolan.

SVT

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt