fredag 31 december 2010

Socialdemokraterna fortsätter att backa

OPINIONSMÄTNING I Sentios decembermätning fortsätter Socialdemokraternas kräftgång och slår nytt bottenrekord med 27,7 procent. Kristdemokraterna klarar riksdagsspärren precis och Sverigedemokraterna går framåt.

Förändring sedan förra mätningen inom parentes:

C  4,9 (-0,2) FP  6,3 (-0,6) M  34,0 (-0,5) KD  4,1 (+0,4) S  27,7 (-1,2) V  5,6 (-0,1) MP  9,3 (+1,4) SD  7,1 (+0,8) Övr 1,0 (+0,1) Alliansen 49,3 (-1,0) Rödgröna 42,6 (+0,1)

SvD
Status

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Islamisk konferens med tveksamma deltagare

ISLAM Islamiska förbundet i Sverige, IFiS, anordnade sin 30:e konferens mellan 24-26 december dit en lång rad gästföreläsare bjudits in. En närmare titt på två av dessa avslöjar en hel del synnerligen märkliga uttalanden.

Salah Sultan, huvudtalare, som bland annat sagt att judar kidnappar icke-muslimer varje år vid påsk för att använda deras blod i ritualer.

Jassim Al Mutawa talar om hur djur parar sig och apor stenar bekanta som är otrogna.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

torsdag 30 december 2010

Jag hade fel om Sverigedemokraterna

LÄSARBIDRAG Någon månad efter riksdagsvalet genomgick jag en politisk resa som blev en riktig ögonöppnare för mig. När jag under TV:s valvaka såg bilderna med firande och sjungande sverigedemokrater tyckte jag det var obehagligt. Jag hade ju läst i tidningarna och hört på TV att de var rasister och främlingsfientliga. Rasism har jag aldrig sett något som helst positivt i, och jag utgick från att medias rapportering i detta fall var riktig. Trots att jag alltid haft ett stort politiskt intresse, och till och med arbetat med politik på heltid för Kristdemokraterna under ett år i början av 90-talet, hade jag aldrig tittat närmare på vad SD står för. Som den kristdemokrat jag var beslöt jag mig nu för att läsa på om Sverigedemokraterna för att hitta argument emot detta "extremparti".

Trots att jag såg på SD med stor misstänksamhet tyckte jag ändå att hatet och det politiska våldet mot partiet var ännu mer obehagligt. Så obehagligt att jag talade emot det i mitt radioprogram. Något som för mig just då kändes ganska radikalt – att nämna Sverigedemokraterna i ett offentligt sammanhang utan att också säga något om rasism och främlingsfientlighet.

För att hitta argument mot SD gick jag grundligt tillväga – läste flera nyutkomna böcker om partiet, såg klipp på YouTube, (både för och emot) och googlade friskt. Sakta började jag se en ny bild av partiet.

SD är ett värdekonservativt och socialkonservativt nationalistparti. Den konservativa politiken är förstås inte ny för mig, och det är inom det fältet jag känner mig hemma, men detta med ett nationalistiskt parti är inte bara en ny erfarenhet för mig. Det är något nytt för de allra flesta av oss i det nutida Sverige. Det gäller inte minst journalistkåren.

För att kunna göra ett seriöst jobb som journalist krävs det att man har relevanta förkunskaper. Inom kyrkans värld har vi under många år fått uppleva en mediebevakning som ofta hållit mycket låg nivå. Kunskaperna i journalistkåren
om vad klassisk kristendom är har ofta saknats helt. Sannolikt är fallet detsamma när det gäller journalistkårens kunskaper om värdekonservativ, socialkonservativ och nationalistisk politik.

Vid rapportering om socialistisk politik är det en självklarhet att inte klumpa ihop socialdemokraterna med det revolutionära KPML(r), som hyllat Stalin, velat göra revolution i Sverige och införa diktatur. Att däremot göra samma misstag när det gäller ett nationalistiskt parti som SD tycks vara mer regel än undantag.

I tid och otid plockar media fram stämpeln med orden rasism och främlingsfientlighet. Vad blir egentligen effekten av medias ofta onyanserade och felaktiga bild av Sverigedemokraterna? Kan det vara så att det ökar motsättningar i samhället, och i förlängningen ger utslag i form av politiskt våld och ökat hat mellan människor? Kan det också vara så att politiker från de etablerade riksdagspartierna medvetet har hjälpt till att förmedla en felaktig bild av SD, där man målar ut partiet som extremistiskt – i hopp om att det gagnar det egna partiet?

Behöver jag säga att jag inte längre är medlem av Kristdemokraterna?

Peo Thyrén

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

onsdag 29 december 2010

Invandring bakom befolkningsökning i Kristianstad

KRISTIANSTAD Sedan 2002 har Kristianstad växt med 3 837 personer, varav största delen utgörs av män. Enligt statistiken är det invandring som står för hela ökningen.

Enligt kommundirektören Göran Persson är tillväxt ett måste och ett ökat invånarantal något som ger mer pengar.

2002 bodde 74 951 personer i kommunen. 2009 var den siffran uppe i 78 788 personer. Invandrare och flyktingar står för hela ökningen. 8 686 personer har i dag utländsk bakgrund medan Kristianstads svenskar blir desto färre – sedan 2002 har de minskat med 774 personer.

Invånare i gruppen 25-34 minskar medan övriga grupper ökar.

– Samtidigt som det är viktigt med en ökande befolkning, innebär det att kommunen har ett åtagande mot de invånare man har, säger Rolf Gustavsson och menar att de kommuner som minskar tvingas se över sin verksamhet, kanske säga upp personal, stänga skolor och äldreboenden.

– Vi vill att kommunen ska växa på många sätt. Ett näringsliv som växer ger trygghet åt arbetskraften, främjar integrationen genom att skapa vägar in i arbetslivet och ger unga mod att våga skaffa bra utbildningar, säger Göran Persson.

Persson tror att många av dem som lämnar Kristianstad för att plugga kommer tillbaka när det är dags att bilda familj.

Kristianstadsbladet

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

tisdag 28 december 2010

Ateister bakom slopade julavslutningar?

OSKARSTRÖM Veckorna innan jul kunde vi nästan dagligen rapportera om skolor som slopat de traditionella julavslutningarna i kyrkan då det kunde “kränka” någon elev. Även Skolinspektionen hade synpunkter och gjorde sitt bästa för att utradera alla tecken på Sveriges kristna arv från avslutningarna.

En av dessa skolor var Esperedskolan i Oskarström, vars rektor ansåg att hon skulle göra sig skyldig till tjänstefel om det hela blev för religiöst. Således flyttades den traditionella julavslutningen från kyrkan till skolans gymnastiksal.

Dock hölls ändå en kyrklig avslutning utom skoltid genom ett privat initiativ, dit de som ville fick komma.

I våras startades Facebook-gruppen “Vi som vill ha Oskarströmsskolornas skolavslutning i kyrkan” efter att sommaravslutningen i kyrkan var hotad. I juni kunde man konstatera att gruppen hade påverkat till att sommaravslutningen trots allt kunde hållas traditionsenligt i kyrkan.

Inför julavslutningen blossade debatten upp igen. I gruppen, som i skrivande stund har drygt 500 medlemmar, uppmanade någon till misshandel av rektor Carina Uvenfeldt vilket resulterade i att hon fick polisbeskydd både vid sin bostad och skolan.

Debatten väckte starka känslor och inläggen i gruppen blev alltmer hätska. Många drog paralleller till de många anpassningar det svenska samhället gör för att tillgodose diverse gruppers önskemål, och i synnerhet muslimers. Något som gruppens skapare tröttnade på och hoppade av på grund av “alla rasistiska inslag som hela tiden poppar upp”.

Initiativtagaren till den alternativa kyrkliga julavslutningen, Lina Henrysson, ställer sig frågande till varför debatten ska handla om just muslimer och tillskriver ateister de slopade kyrkliga avslutningarna:

– Egentligen förstår jag inte varför vissa bara vill att allt ska handla om muslimer. Inga muslimer har haft synpunkter på våra avslutningar i Oskarström. Dessutom har vi inte en enda muslim på Esperedskolan, säger Lina Henrysson och fortsätter:

– Det är ju svenska ateister som ligger bakom Skolverkets inställning till avslutningar i kyrkan. Debatten borde handla om det i stället.

Hallandsposten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

måndag 27 december 2010

Socialdemokraternas ras fortsätter

OPINIONSMÄTNING Socialdemokraternas ras fortsätter i senaste opinionsmätningen från Skop medan både Centern och Kristdemokraterna hamnar under riksdagsspärren. 1 102 personer tillfrågades under perioden 28 november till 16 december.

Förändring sedan förra mätningen inom parentes:

M  35,1 (+2,6) FP  7,2 (+0,0) C  3,8 (-1,2) KD  2,8 (±0,0) S  28,2 (-3,1) V  5,0 (+0,7) MP 11,0 (+1,9) SD  6,3 (+0,1) Övr 0,8 (-1,1) Alliansen 48,9 (+1,6) Rödgröna 44,2 (-0,5)

DI
DN
Status

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Kristna slaktade i Nigeria

NIGERIA Nya oroligheter mellan inflyttade muslimer och den kristna ursprungsbefolkningen rapporteras från staden Jos i Nigeria där byggnader sattes i brand och skadade människor fördes till sjukhus. De nya oroligheterna är en fortsättning på bombattentaten på julafton, riktade mot kyrkor och julhandlande människor, då minst 32 människor dödades och 74 skadades svårt.

På lördagen uppgavs att 95 skadade bekräftats på sjukhus, hur många som dödats har ännu inte kunnat verifieras.

Guvernören i delstaten beskriver dåden som politiskt motiverad terrorism med målet att skapa motsättningar mellan kristna och muslimer. Normalt lever ett antal olika religioner sida vid sida i många nigerianska städer men i gränstrakterna mellan det huvudsakligen kristna södern och det främst muslimska norr har spänningar uppstått.

Påve Benedikt XVI fördömde på juldagen attackerna mot kyrkorna i Nigeria

Dagen

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

söndag 26 december 2010

På väg mot ett halal-helvete

DANMARK Dansk Folkeparti har reagerat på att ankan på danskarnas julbord med största sannolikhet är halalslaktad då slakterierna i landet tagit den muslimska slaktningsmetoden till sig för att kunna exportera till arabiska länder. De kräver nu ett förbud mot den grymma ritualslakten.

Danska slakterier har länge halalslaktat danskt fjäderfä då de exporterar till muslimska länder, och därför tillämpar man numera metoden på samtliga djur inom kategorin. Nu meddelar man att även kreatur ska slaktas med den grymma metoden då man vill sälja danskt nötkött på den arabiska marknaden.

– Vi är inte religiösa men vi måste agera då vi kan tjäna pengar, säger Svend Erik Sjællænder-Pedersen, direktör för Århus Slagtehus. Det uttalandet väcker vrede hos Dansk Folkeparti.

– Vi är på väg mot ett halal-helvete. Nästan all fjäderfä blir halalslaktat, och nu förstår jag att turen är kommen till oxar och kalvar. Och det sker med hänsyn till profit, säger Rene Christensen från Dansk Folkeparti.

– Det måste stanna här. Man dräper ju djuren genom att låta dem blöda ihjäl och det är djurplågeri av värsta sort. Ett stort flertal av konsumenterna har ju heller ingen önskan om att äta halalslaktat kött.

Föreningen Dyrenes Beskyttelse, med 70 000 medlemmar och drottning Margrethe som protektor, anser att halalslakt inte är djurplågeri då de bedövas innan de får halsen snittad. Men det berör inte Rene Christensen som säger att djuren ju dör av att förblöda och att det riktiga sättet att göra det på är att ha ihjäl djuret på ett ögonblick.

– Dessutom får djuret en bön när det halalslaktas. När familjen i Danmark sitter och firar Kristi födelse med en julanka tror jag inte att de har ett behov av att den blivit välsignad med en muslimsk bön.

Han har inga siffror som visar att flertalet av konsumenterna är mot halalslaktat kött på bordet men känner sig övertygad om att danskarna är motståndare.

– Om en undersökning skulle utföras är jag nästan övertygad om att den kommer att visa att ett stort flertal är mot, säger han och betonar att han vill se ett förbud mot halalslaktat kött på danska slakterier och ett förbud mot import av halalslaktade djur.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

lördag 25 december 2010

Myter om invandrare

MYTER En inte helt dagsfärsk video men ändå nyttig för att krossa vissa ständigt återkommande myter och floskler kring invandrares situation i det “rasistiska” Sverige.

Rapporten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Bengt Westerberg hyllar människosmugglare som hjältar

GALET I en paneldebatt i programmet UR Samtiden talar de inbjudna om ämnet mod och civilkurage. En av deltagarna är Bengt Westerberg, som i sådana här sammanhang är ökänd för att inte ha några som helst spärrar och är till stora delar en av dem som ligger bakom Sveriges havererade invandringspolitik. Här hyllar han människosmugglare och likställer dem med de som hjälpte människor i det forna Östtyskland, DDR – förebilden för många svenska politiker då det begav sig, att fly till väst.

Vad är mod och måste alla vara modiga? Och vad är civilkurage? En panel med Bengt Westerberg, ordförande för Röda Korset, Annika Borg, präst, Anders Brännström, generalmajor, Lars Lindblom, filosof, och Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty International, resonerar. Samtalet leds av Orionteaterns konstärliga ledare Stina Oscarson.

UR Samtiden (Vid 52:07 kommer snömoset)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

fredag 24 december 2010

Kommun kräver brandsäker bostad för invandrarfamilj

MOTALA Efter att en invandrarfamiljs utvecklingsstörda 11-åring orsakat en brand i en mikrovågsugn kräver Motala kommun att Migrationsverket bekostar en barnsäker anpassning av familjens bostad, vars kostnader de anser ligger inom ramen för den statliga ersättningen för flyktingmottagningen. Kommunen får också stöd av ett intyg från närsjukvården som säger att bostaden bör anpassas efter säkerhetsbehovet.

Hittills har dock Migrationsverket vägrat, man anser att det är föräldrarnas ansvar att förhindra olyckor med barn, oavsett om det gäller ett funktionshindrat barn eller inte.

Socialförvaltningen påpekar att Migrationsverket i en ny förordning fått ett utökat ansvar för skyddsåtgärder i invandrares hem, varför man nu överklagat till regeringen.

Corren

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

torsdag 23 december 2010

Sverige ett sekulariserat samhälle?

LÄSARBIDRAG “Ett modernt, civiliserat och sekulariserat samhälle”, så har synen på Sverige varit så länge många kan minnas. Men snart är det ett minne blott. Vi som extra noggrant följt utvecklingen och sakta men säkert inser att vårt land är i fara, känner inte alls igen PK-medias beskrivning av Sverige som “härligt mångkulturellt”.  Verklighetens Sverige ser annorlunda ut, och jag har plockat ut några indikationer på att det bara blir värre.

Först så ska vi påminna oss om att etablissemanget faktiskt uttrycker att vårt land är sekulariserat.

Det hade med religion att göra. Det är svårt att ta till sig i ett sekulariserat land som Sverige. Utifrån religiösa utgångspunkter tar man sig rätt att hota andra.

Fredrik Reinfeldt

Men som vi numera vet, så ska man inte tro på allt som sägs. I min sekulariserade värld så kan genuina traditioner (även om de är ursprungna ur religion) inte tvingas bort av religiösa skäl.

I mitt civiliserade land så ska inte djurrätt eller kvinnokampen tystas och behöva böja sig för religion.

I mitt moderna Sverige tar politiker rationella beslut som gynnar oss alla. Där ska inte skattepengar gå till religiösa riter samtidigt som kön till höftledsoperationer tvingar gamla människor till ett ovärdigt liv.

Det är dags att tydligt ta ställning och i uttryck och handling värna om det samhälle som faktiskt tar hänsyn till alla. Låt inte en uppdiktad berättelse få styra politiken eller våra myndigheter.

Jag kan förstå att man i dagens PK-klimat lätt blir en halalhippie, men man måste tänka långsiktigt; “vart är vi på väg och hur vill vi ha det?”.

Ibland så hittar man faktiskt ljusglimtar i PK-media, som en krönika av Lisa Magnusson. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Heimdall

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Problem med ensamkommande flyktingbarn i Hofors fortsätter

OTACKSAMHET De omfattande problemen med utåtagerande och otacksamma ensamkommande unga män, felaktigt kallat “flyktingbarn”, som Hofors under senare tid haft att handskas med verkar fortsätta i oförminskad omfattning. Politiskt Inkorrekt har tidigare berättat om hur “barnen” bland annat protesterat mot att de inte själva fick bestämma var de skulle placeras i väntan på asyl eller avvisning/utvisning, och att detta då skulle ha varit en av anledningarna till den terror som personalen anser sig ha utsatts för.

Socialstyrelsen gjorde i oktober en inspektion efter att flera polisanmälningar om skadegörelse, hot och sexuella trakasserier mot personalen gjorts. Efter inspektionen har Socialstyrelsen bland annat fattat beslut om att man numera måste tillfråga “barnen”, alltså de unga män som uppger sig vara under 18 år och därmed omyndiga, var någonstans de vill bo.

Socialstyrelsen anser också att nämnden inte följer Socialstyrelsens föreskrifter och råd när det gäller att de boende ska bemötas på ett “respektfullt sätt”. Här syftar myndigheten på det uttalande som socialchefen Jan Bornestig gjorde när han sa att han tyckte att ungdomarna kunde flytta till det land som hade det rätta samhällssystemet när ungdomarna inte ville följa de uppsatta riktlinjerna vid boendet.

Huruvida Socialstyrelsen har några krav på att “barnen” skall behandla de anställda på ett respektfullt sätt istället för att hota och sextrakassera dem framgår inte.

Så i måndags kväll var det dags för nya hot om våld från “flyktingbarnen” i Hofors. En av de intagna nekades laga mat. Han blev arg och sparkade sönder en kökslucka. En annan av de intagna hotade personalen med en stekpanna. Polisen fick avstyra bråket, som rubriceras som olaga hot.

På Hoforsbloggen hade en kommentar till de sexuella trakasserierna väckt stor munterhet när den som skrev kommentaren på fullt allvar kallade trakasserierna för”romantiskt skojande med personalen”.  Hoforsbloggen föreslår därför att hot med stekpanna numera istället skall kallas “spontanidrott”.

Arbetarbladet
gd.se

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

onsdag 22 december 2010

Migrationsministern vill att Europa delar Sveriges börda

MIGRATIONSCIRKUSEN Migrationsminister Tobias Billström (M) skriver i en debattartikel i Sydsvenskan att Malmö allena tagit emot fler så kallade ensamkommande flyktingbarn än Storbritannien sammantaget och att den skeva fördelningen inom EU måste förändras.

Billström framhåller att Mölndal, Sigtuna, Solna och Malmös transitboenden har tagit emot hundratals ensamkom-mande och detta frestar på rejält. Dessutom är det jultider. Enligt Billström har Malmö ensamt tagit emot 1000 ensamkommande bara i år, som sedan slussas ut i andra kommuner. Men det räcker inte.

Han skriver:

Samtidigt finns det runt hundra svenska kommuner som inte tar emot ensamkommande asylsökande barn utan nöjer sig med att låta andra göra jobbet. Problemet är att jobbet inte blir gjort, utan lagt på hög till dess någon annan tar sig an det. Det har lett till att 500 barn fastnat i kommuner som Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna eftersom det inte finns platser nog för dem att slussas ut till de kommuner där de skall bo stadigvarande under tiden deras asylansökan prövas.

I snitt tillbringar de 100 dagar på transitboendet, trots att det bara är avsett att vara just transit – en tillfällig övergångslösning – och därför inte är avpassat för någon längre vistelse.

[..]

För det är ju precis så det är – bortsett ifrån att detta inte handlar om trygga, lyckligt ovetande spädbarn som är tillsammans med sina föräldrar utan om ängsliga tonåringar som lämnat allt de känner till i världen för att komma till ett kallt och mörkt land.

[..]

Det saknar vett och sans att Sverige skall ta emot fler än de två näst största mottagarländerna tillsammans – och fyra gånger fler än de fyra länder som kommer efter i ligan. Av alla som kom till Sverige, Storbritannien, Norge, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Schweiz och Irland under årets första tre kvartal så sökte sig 30 procent till Sverige. Det är en skev fördelning som måste förändras, och regeringen verkar också för att det skall ske.

SDS

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Omvärldens syn på Sverige förändrad

SVERIGE Länge åtnjöt Sverige status som det närmaste mänskligheten någonsin kommit en utopi, en bild som är på väg att luckras upp fullständigt i dessa tider av terrordåd, hög brottslighet och den värsta våldtäktsstatistiken i västvärlden samt ett växande judehat i södra delen av landet.

Bo Söderström, informationsdirektör på Visit Sweden, säger att bilden av Sverige som idyll fått sina sprickor.

När vi läser brittiska, amerikanska, franska och spansktalande medier så skriver de att Sverige nu är som alla andra länder – nämligen utsatt för terrorangrepp och våld.

SvD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Migrationsministern vill öka utvisningstakten

MIGRATIONSCIRKUSEN Migrationsminister Tobias Billström vill öka utvisningstakten av asylsökande som fått avslag då de kostar svenska skattebetalare 110 miljoner – i månaden.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Omskriven läkare får operera igen

HUDIKSVALL Den omskrivne läkaren Johanne Krogh, 62, som dragit på sig 42 anmälningar om felbehandling i Norge där hon 2005 blev fråntagen sin specialistkompetens, har friats av Socialstyrelsen efter en granskning och getts klartecken att fortsätta sin verksamhet som ortopedläkare i Hudiksvall.

Krogh blev efter felbehandlingarna i Norge fråntagen sin specialistkompetens men kunde trots detta 2007 arbeta vidare vid landstinget i Gävleborg som överläkare. Tjänsten fick hon utan att visa upp varken betyg eller referenser.

Ingen tycktes känna till hennes förflutna då hon även i Sverige lyckades dra på sig flera anmälningar. Då detta uppdagades togs hon ur sin ordinarie tjänst i väntan på att Socialstyrelsen skulle granska fallet och utvärdera hennes kompetens. Under tiden hade Krogh administrativa uppdrag utan patientkontakt.

Vid denna granskning har man hittat fyra mindre avvikelser och två-tre av något högre grad. Socialstyrelsen påpekar att det inte finns någon jämförelse av avvikningsfrekvens med andra ortopeder. Resultatet av granskningen blir att klartecken ges till Krogh för att fortsätta sitt arbete.

Aftonbladet
PI

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

tisdag 21 december 2010

Islamister demonstrerar utanför riksdagen

ISLAMISTISK DEMONSTRATION Denna videosekvens filmades utanför riksdagen häromdagen. Islamister demonsterar där talaren säger att islam omfattar alla delar av samhället, inte bara hemmet eller i moskén. “Politik tillhör islam och islam tillhör politik” var ett av budskapen. En del kvinnor går omkring med gröna pannband och arabisk text. Titta även på flaggorna. Sverige anno 2010. PI vet inte exakt vilka dessa islamister är men det kan vara Hamas-anhängare eller liknande. Ni som vet vad det står på pannbanden/flaggorna och vet vilken gruppering det handlar om ombedes maila oss.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Harry Potter-stjärna offer för skamvåld

STORBRITANNIEN Den 22 år gamla Afshan Azad, som 2005 spelade Padma Patil i Harry Potter och den flammande bägaren, har fallit offer för muslimskt skamvåld då hennes familj blev rasande när de fick reda på att hon träffat en icke-muslimsk man. Hon blev kallad slampa och prostituerad i en våldsam konfrontation då hon kände sig tvungen att fly genom ett fönster. Till polisen har hon berättat att fadern vill att hon ingår i ett arrangerat äktenskap.

Fadern, 53-åriga Abul Azad, och hans son Ashraf, 28, har åtalats för att hota Afshan efter incidenten i hemmet i Manchester den 21 maj. Båda friades i söndags efter att en domare konstaterat att Afshan vägrat att vittna.

Efter att hon vänt sig till polisen gjorde hon klart att hon inte ville att några åtgärder skulle vidtas mot hennes familj samtidigt som hon påpekade att arresteringen av hennes far och bror försatte henne i ordentlig fara.

Hennes far släpptes mot att han lovat att hålla freden i 12 månader medan brodern släpptes mot borgen i väntan på att få domen efter att ha erkänt misshandeln av systern.

Bakgrunden till det hela sägs vara Afshans inblandning med en hinduisk man, vilket hennes muslimska familj inte godkände.

Fadern väcktes av sonen som skrek att han skulle tillrättavisa sin dotter och att hon är en slampa. Han fortsatte att attackera henne och skrek “döda henne!”. En diskussion förekom där hon kallades prostituerad.

Afshan berättade i ett förhör att fadern började säga att han skulle göra det, en referens till att döda henne, då han inte ville att hans söner skulle få blod på sina händer och att han skulle få avtjäna fängelsestraff för det. Det var då hon började känna sig riktigt rädd och har varit det sedan hon flydde ut genom sovrumsfönstret.

Sonens dom kommer 21 januari.

The Telegraph

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt

Zigenarliga häktade stal från 82-årig kvinna

VANETJUVAR Landskronapolisen har under en tid spanat på en liga som man misstänkte för att ha begått ett flertal åldringsbrott. I fredags förmiddag följde spanarna efter fem personer, två män och tre kvinnor, till Malmö. Vid Skånes universitetssjukhus i Malmö kunde spanarna se på när de fem stal från en 82-årig kvinna. Kvinnan var ifärd med att ta ut pengar ur en uttagsautomat när polisen observerade att några av ligans medlemmar stod bredvid och noterade kvinnans kortkod. Därefter anslöt resten av brottslingarna och hjälptes då åt att distrahera den gamla kvinnan så att de kunde stjäla henner bankkort.

Spanarna tog hjälp av polisen i Malmö och de fem, som försökte fly, greps i bil. De anhölls senare efter beslut av åklagare. De fem anhållna är mellan 17 och 52 år gamla. De är hemmahörande i Landskrona. Flera av de misstänkta är släkt med varandra. I förhör med polisen har de nekat till brott, trots att de togs på bar gärning.

De är i nuläget misstänkta för grov stöld från funktionshindrad. Och polisen misstänker att de begått betydligt fler stölder från äldre än den vid sjukhuset.

Det finns trådar som leder upp till Landskrona som också ska utredas. Det gäller samma typ av brottslighet, säger utredningsledaren Ronny Ivehed.

För en tid sedan dömdes en kvinna från Landskrona för ett flertal stölder från äldre runt om i Skåne i somras. Och två personer som tillhör samma personkrets som henne har nyligen ställts inför rätta för samma typ av brottslighet i Göteborg. Om de två utredningarna har koppling till gripandet i Malmö är dock inte känt.

Under måndagen begärde åklagaren samtliga fem häktade misstänkta för grov stöld. Åklagaren anser att de kan försvåra utredningen om de skulle befinna sig på fri fot.

Misstänkta för grov stöld och häktade är:

Toni Constantin, född 1988-12-19

Ionel Constantin, född 1958-03-25. Anges som varandes statslös. Bor på samma adress som Toni Constantin.

Jana Rushticova, född 1974-09-23. Medborgare i Tjeckien, saknar adress i Sverige.

Felicia Bladson, född 1982-10-24

Gabriela Miclescu, född 1993-03-03. Medborgare i Rumänien.

hd.se

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt