måndag 18 juli 2011

73% av palestinier vill utrota alla judar på jorden

JUDEHAT Stanley Greenberg, amerikansk opinionsundersökare har tillsammans med the Palestinian center for public opinion intervjuat 1 010 vuxna palestinier på Västbanken och i Gaza beträffande deras åsikter i ett antal frågor som berör deras framtid. 73 procent av dem håller med om muhammeds hadith om nödvändigheten att ”döda alla judar som försöker gömma sig bakom stenar och träd”. Hizbollah – den Iran-stödda terrororganisationen som nu har den sannolikt avgörande makten i Libanon – har redan tidigare sagt att ”det är bra om alla judar samlas i Israel, då blir det inte så svårt att ta död på dem alla, det blir jobbigare om de är spridda över hela jordklotet”.

Endast en av tre palestinier – 34 procent – accepterar en två-stats-lösning, d.v.s. Israel och ett Palestina medan 61 procent avvisar idén.

66 procent tyckte att man kunde börja med två stater, men att det slutgiltiga målet måste vara en enda palestinsk stat inkluderande Israels mark. Islamisters vanliga sätt att tala med kluven tunga således, taquia eller den ädla konsten att ljuga för otrogna – kuffrar – i syfte att gynna islam.

92 procent ansåg att Jerusalem skulle bli Palestinas huvudstad, en procent att det skulle bli Israels, tre procent att det skulle vara både Israels och Palestinas huvudstad medan fyra procent tyckte att Jerusalem borde bli en neutral, internationell stad.

72 procent understödde förnekandet av tusentals år av judisk historia i Jerusalem. 62 procent stöder kidnappning av israeliska soldater för att hålla dem som gisslan. 53 procent tyckte att det är bra att lära ut sånger i skolan i vilka hat mot judar uttrycks.

I terrororganisationen hamas stadgar uttrycks behovet av militär hjälp från den arabiska och islamistiska världen för att besegra judarna. 80 procent av de tillfrågade håller med om denna stadga. 73 procent höll med om ett citat från stadgarna, tillika en hadith som tillskrivs muhammed angående behovet av att döda judar som gömmer sig bakom träd och stenar, d.v.s. alla man kan få tag på. Men endast 45 procent tror på den stadga som förskriver jihad som den enda lösningen på det palestinska problemet.

I undersökningens mer positiva resultat ingår att endast 22 procent tycker att det är bra att skjuta raketer över den israeliska civilbefolkningen och att två tredjedelar föredrog diplomatisk intervention i stället för våldsamt motstånd.

När frågan ställs om vilka problem president Mahmoud Abbas främst bör ägna sig åt säger 83 procent arbete och endast fyra procent skapandet av en palestinsk stat erkänt av FN och två procent fredssamtal med Israel.

Två reflektioner bjuder sig naturligt: 1. Inte någonstans i den muslimska världen av idag klarar de islamistiska regeringarna av att vara folken behjälpliga i att skapa goda liv med utbildning och arbeten eller i många fall ens tillräckligt med mat att äta för att inte tala om hälso- och sjukvård. 2. När Israel bildades lämnades palestinier helt åt sitt öde att försmäkta i flyktingläger; de muslimska ”bröderna” hade vare sig intresse eller medmänsklighet nog att suga upp befolkningen i sina egna länder.

Flyktingproblemen har den muslimska världen med varm hand överlämnat till Västerlandet att finna lösningen på. Med denna uppenbara brist på medmänsklighet som förefaller vara en inneboende del av det islamistiska budskapet; hur kan våra politiker tro att Sverige – eller andra parlamentariska demokratier – ska kunna ta emot så många människor som har en så fundamentalt annorlunda syn på människans liv på jorden? Vi försöker göra det bästa av det liv vi har blivit givna här och nu. Islamisten lever efter döden, i en dödskult.

The Jerusalem Post

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt