tisdag 19 juli 2011

Islamiseringen del 3: Tillbaka till Medeltiden

ISLAMISERINGEN John Robson på SUN TV diskuterar diskriminering och könsapartheid på en mellanstadieskola i Toronto med Tarek Fatah, grundare av Muslim Canadian congress. Tarek Fatah berättar att han och andra under ett par års tid försökt få media att engagera sig i frågan, men att ingen har velat – eller vågat – av rädsla för att kränka den muslimska menigheten.

Han menar att denna attityd är exempel på en typ av diskriminering som tyder på att man inte förväntar sig bättre av muslimer ”så länge min egen dotter behandlas väl bryr jag mig inte om att färgade muslimer behandlar sina döttrar utan respekt eller värdighet”.

Hur kan någon förälder behandla sin dotter på detta skamlösa vis? Skolans ledning säger att de försökt tillmötesgå muslimerna och därför agerat på detta sätt. Vad menar man med ”muslimerna”? De är ju bara en bunt idioter som har idkat utpressning mot skola och politiker för att få igenom sin vilja att islamisera mer och mer av det kanadensiska samhället. De kan kanske föra ett antal naiva, skuldtyngda vita liberaler bakom ljuset, men inte oss, vi som har migrerat till Kanada för att komma ifrån islamisterna och de fascistiska imamerna som vill kontrollera samhället i våra tidigare länder.

John Robson frågar Tarek Fatah om diskriminering av menstruerande kvinnor och könsapartheid är en del av det som är föreskrivet i islams heliga skrifter.

Muhammed omgav sig med både kvinnor och män i bön och ibland var det kvinnorna som ledde bönen. Hundra år efter hans död tog misogyna idéer från Byzans och Persien över och man började tala om att kvinnor är orena under mens, att de saknar intellekt och därmed kunde lämnas åt sidan. Både i London och i Kanada finns det idag ett antal muslimska församlingar som har kvinnor som leder bönen. Och mitt budskap till de här islamisterna från Iran, Saudi-Arabien och Afghanistan är att jag kan köpa dem en enkelbiljett så de kan resa hem, ta med sig sin vidriga ideologi och få den att stanna där den hör hemma. Kvinnor och män är jämlika, oavsett religion. Vi lever i det tjugoförsta århundradet, inte i det tolfte och jag vet att vi befinner oss på historiens rätta sida.

Vilket uppvaknande vi har fått enär det inte längre är moderata muslimer som är förhärskande i Västerlandet utan hysteriska, extrema islamister som till varje pris, och oombedda, ska smeta en medeltida ideologis idéer över vår och andras kulturer.

Det sägs att en majoritet av muslimer är moderata, men vi hör sällan eller aldrig av dem. Tarek Fatah är ett unikt undantag. Det är oerhört viktigt att – om de finns – moderata muslimer gör sig hörda i vårt samhälle. Att de ställer sig upp och säger emot när de vanliga representanterna för islam uttalar sig i olika frågor. Alla som migrerar till Sverige måste ha klart för sig att landet är en parlamentarisk demokrati med yttrandefrihet och att det inte går för sig att försöka få tyst på meningsmotståndare genom att bruka våld eller mordhota dem.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt