lördag 9 juli 2011

Gigantisk konspiration för bättre skolresultat uppdagad

USA Lärare på skolor i Atlanta i USA har viskat svaren på standardtest till sina elever och har dessutom i efterhand raderat felaktiga svar och ersatt dem med rätta svar. I augusti förra året tillsatte Georgias förre guvenör en utredning och den kom fram till att misstänkt fusk fanns på 58 skolor.

I december tillsattes en ny utredning och i tisdags presenterades den. Utredningen innefattar 2 100 förhör och över 800 000 dokument. Man konstaterade att fusk hittats på 44 skolor och det var mycket utbrett och organiserat.

178 lärare och rektorer väntar nu indragen licens samt åtal för att ha förfalskat allmänna dokument, ett brott som kan ge upp till tio års fängelse. De som har ljugit för inspektörerna kan få ytterligare fem års fängelse. Ingen svensk straffrabatt väntar med andra ord.

Det mest utbredda fusket tycks ha pågått på Parks Middle School. Rektorn lyckades där få andelen godkända prov att stiga från 50 procent till 81 procent. För detta fick han flera utmärkelser och $10 000 i bonus.

På många håll spelar studenternas resultat på standardproven stor roll för hur stor bonus som läraren kan erhålla. I Washington kan till exempel en lärare få upp till $25 000 i bonus om resultaten stiger. Dessutom beror skolornas finansiering mycket på testresultaten enligt lagen No Child Left Behind. Därmed är risken för bedrägeri uppenbar.

Undersökningen har också kommit fram till att det har funnits en kultur bestående av skräck, hotelser och vedergällningar. En lärare berättar för utredarna att administratörerna på olika sätt har gett sig på de lärare som inte vill fuska. Till exempel blev en lärare tvingad av en rektor att krypa under ett bord under ett fakultetsmöte på grund av att testresultaten för lärarens elever var för dåliga. Även skolövervakaren anklagas för att ha mörklagt hela konspirationen.

Ingen i media vågar tala om att det handlar om afroamerikaner. Men en svart aktivist säger i en intervju att majoriteten är svarta ledare och svarta barn. Och att det är det värsta brottet av svarta mot svarta.

Aol news
USA Today
My Fox Atlanta

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt