onsdag 27 juli 2011

Hatet mot intellektualismen

OPINION ISvD skriver journalisten Salam Karam att Breviks anti-demokratiska värderingar delas av de etablerade, ‘främlingsfientliga’ partierna. Under rubriken ‘Hatet mot demokratin’ uttrycker han sig sålunda:

Massakern i Norge var en attack mot demokratin. Men vi får inte glömma att gärningsmannens hat mot demokratin delas av etablerade främlingsfientliga partier som vill vrida klockan tillbaka till populismens, anti-intellektualismens och intoleransens tidsålder.

Bortsett från att han inte gör en distinktion mellan demokratiska partier och terrorism, reagerade jag på Karams påstående att anti-intellektualismens genomslag beror på de ‘etablerade främlingsfientliga partierna’. Det är ett ytterst ignorant påstående. Däremot kan man utläsa ett samband mellan 68:a vänsterns framfart och anti-intellektualismens utbredning.

Intellektualism ur ett liberalistisk perspektiv förespråkar att framhäva det bästa i varje människa och låta henne efter egna förutsättningar sätta sin kapacitet i bruk. Kommunismen däremot anser att motarbeta skillnader i samhället är den parameter som människor skall rangordnas efter. En sådan grundsyn på människan lämnar föga utrymme åt de som har kapacitet att bli något mer avancerat än fabriksarbetare, produkten blir således att intellektet motarbetas. För att konfrontera Karams påstående, menar jag att anti-intellektualismen snarare har sitt ursprung i de kommunistbaserade ideologierna och idéströmningarna, än de konservativa och liberala. När Karam tar upp maktperspektivet då han påstår att de ‘populistiska partierna’ även förespråkar hierarkier enligt ras, tillskriver han dem avskyvärda och falska åsikter.

De senare decenniernas vänsterorienterade kritik mot maktstrukturer är anti-intellektuell, då utan maktstrukturer är det omöjligt att utveckla en fungerande civilisation. Maktstrukturer är ett kapitel för sig, men kortfattat kan man se att tydliga maktordningar så som regeringar, rektorer och chefer, är att föredra över total anarki vilket skulle vara resultatet av utplånade maktförhållanden. Maktfördelningar är inte alltid ultimata, se bara hur ‘eliten’ i mediasverige ser ut, men maktstrukturer är nödvändiga. Optimal är den makt som innehas av de som styrs av intellektet.

Det enda jag håller med Karam om, är att Breiviks attentat i högsta grad var anti-demokratiska. Däremot är Breivik inte ensam om att motarbeta demokratin. Demokratin motarbetas bland samhällets ‘elit’ dagligen. Dessa journalister, akademiker och politiker tar död på det de säger sig hålla högst i vårt samhälle; demokratin, utan att förstå hur. De är helt enkelt för imbecilla. Jag tror inte de gör det medvetet. De är helt enkelt barn av sin tid, en anti-intellektuell tid, som inte kräver skarpa sinnen utan människor med ‘rätt’ åsikter. Terroristerna kommer att bli fler i alla ideologiska led på grund av demokratins ständiga självmordsförsök där mordvapnen är ignorans och fördumning.

Maria

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt