onsdag 21 september 2011

Miggorna har mest insyn och minst makt

MIGRATIONSVERKET Merit Wager har ett synnerligen viktigt verktyg att disponera för att beskriva den sjuka asylpolitiken. På hennes blogg kan man läsa ”miggornas”, d v s Migrationsverkets handläggare och utredare, berättelser om hur asylsökande får sitt PUT som leder direkt in till Paradiset.

Här berättar några ”miggor” om hur Sverige redan idag låter avvisade ”flyktingar” stanna, år efter år. De får allting betalt: Bostad, sjukvård, skola, kost och kläder, antingen av kommunen eller staten i form av sjukersättning och liknande. ”Miggorna” känner till detta, men är helt bakbundna. Deras jobb är bara att ”stämpla PUT” så fort som möjligt, oavsett om något skyddsbehov finns eller inte. De ska jobba enligt ett system som heter LEAN som har införts av Toyota för att (lite förenklat) beskriva processen hur bilar byggs på löpande band!

Exemplen är många. I själva verket är fusk, lögner och oanvändbara dokument det dominerade inslaget i ”miggornas” vardag. Endast fem procent har i själva verket relevanta ID-handlingar att visa upp. Även om familjer har fått avslag för fem-sex år sedan stannar de helt sonika kvar, utan personnummer och utan registrering. Ändå betalar kommun eller stat ut bidrag, år efter år. De avvisade ”flyktingarna” blir avslöjade först efter de har begått brott, eller att någon vaken socialassistent har börjat ana ugglor i mossen. Bland dessa illegala invandrare finns säkerligen både grova brottslingar och de som är skyldiga till krigsbrott.

Därför är överenskommelsen mellan Miljöpartiet och Moderaterna om de sk ”papperslösas” rätt till välfärd, knappast något som egentligen innebär någon skillnad mot hur det fungerar redan idag. Fast nu har man gjort det lagligt att befinna sig i Sverige olagligt.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt