söndag 18 september 2011

Kommunala utjämningspengar till ensamkommande

ENSAMKOMMANDE Antalet s.k. ”ensamkommande flyktingbarn” – som påfallande ofta vare sig är ensamkommande, flyktingar eller barn – ökar lavinartat. Kapaciteten är anpassad för 300-400 personer om året men i år har det redan kommit 1.611 och man räknar med runt 2.400 till årets slut. Migrationsverket har stora problem att hitta platser ute i kommunerna. Nu vill man använda pengar från det kommunala utjämningssystemet som en morot till kommunerna att ordna fler platser. Vilken annan kommunal service som ska få stryka på foten när systemet åderlåts framgår inte.

Det kommunala utjämningssystemet grundar sig i rätten för samtliga svenska kommuner att ha möjligheten att tillhandahålla en likvärdig offentlig service för sina kommunmedborgare, oavsett förutsättningar. I glesbygd är skatteunderlaget ofta för litet för att det ska gå att upprätthålla samma kommunala service som i mer tätbefolkade kommuner. Många små kommuner har trots utjämningssystmet svårt att erbjuda en god kommunal service och få budgeten att gå ihop.

Nu vill alltså Migrationsverket att pengar ska tas ur detta system för att bekosta utplacering av de s.k. ensamkommande flyktingbarnen. Några nya pengar ska av allt att döma inte tillföras systemet. Det måste alltså bli fråga om neddragningar på andra kommunala verksamheter såsom skola, vård och omsorg. Mer pengar till personer som ljuger sig in i landet alltså och sämre kommunal service åt arbetande och skattebetalande svenskar.

Kommuner som tecknar mottagningsavtal med Migratiosverket får redan idag ersättning men trots att denna är hög (ca 700.000 kr per person och år) anser många kommuner att de inte får full kostnadstäckning. I motsats till våra gamla och sjuka duger det här inte med en anställd på en hel avdeling intagna som låser dörrarna och går hem på kvällen. Nej, på boenden för skäggiga ankare ska det finnas fler personal än boende och mängder av kringservice. Så självfrallet blir det dyrt. Det är lättare att spara på åldringar och senildementa, de klagar inte, ställer inte till med upplopp när de inte får förstklassig hotellservice och har inte en kader av pk-journalister som backar upp dem med snyftreportage och krigsrubriker om diskriminering och kränkning.

PI har under lång tid bevakat fenomenet med dessa vuxna ”ankare” som utger sig för att vara nödlidande barn. Sök på ”ensamkommande” så hittar du åtskilligt om fusk, brott, slagsmål, rullande skattepengar, politisk naivitet och mycket annat i spåren av detta fenomen.

SvD

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt