lördag 3 september 2011

ABF stödjer vänsterextremism


Bieler och Isheden

TVEKSAMT SAMARBETE Paula Bieler och Joakim Isheden från SDU Uppsala skriver i dag en gemensam debattartikel i Upsala nya tidning om det faktum att ABF, som inkasserar omkring en halv miljard i statligt stöd varje år, samarbetar med Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, för att anordna Uppsala Revolutionary Festival som hålls under helgen.

[...]

Vi anser att det är anmärkningsvärt att ABF, som årligen lyfter 469 miljoner kronor i statligt stöd, valt att stödja en organisation och ett evenemang som uppmanar till kamp och upplopp mot staten. På festivalens hemsida står att temat är "rätten till motstånd" och att "de i förorten som kämpar mot polisen gör rätt."

SDU (Sverigesdemokratisk ungdom) menar att kommunistisk kamp är skadlig för vårt samhälle och att en vänsterextrem revolution vore förödande för Sverige. Polis och rättsväsende är ovärderliga institutioner i ett demokratiskt samhälle och vi ser mycket allvarligt på att våldsutövning mot dessa glorifieras.
Det förvånar oss därför att ABF valt att stödja festivalen. De har också samarbetat med RKU ett par gånger tidigare. Men att de skulle gå så långt som att medverka till att uppmana till kommunistisk revolution och uppror mot rättssamhället hade vi aldrig kunnat ana.Självfallet står det varje organisation fritt att anordna tillställningar och sprida sina åsikter.
Däremot anser SDU att det är viktigt att festivalens besökare, liksom ABF:s kursdeltagare, är medvetna om vilka verksamheter och åsikter de stödjer. Liksom många andra bildningsförbund och folkhögskolor drivs ABF av aktörer med en tydlig politisk agenda, vilket genomsyrar deras verksamhet.

Det som präglar SDU:s syn på skattemedel är att de ska investeras för Sveriges väl. Varje lättvindigt hanterad skattekrona är ett svek mot folket. Vi kräver hårdare granskning av bidragstagande organisationers verksamhet. Det kan väl inte vara meningen att skattebetalare ska finansiera vänsterextremism?

UNT

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt