onsdag 7 september 2011

Hanne Kjöller avslöjar snyft om avvisade zigenarbarn

ZIGENARE I måndags sände Sveriges Radio Ekot ett svårslaget snygtreportage om hur zigenare i Sverige särbehandlas negativt. Inslaget var späckat av fraser som ”hon levde på gatan”, ”har ingen mamma eller pappa”, ”utsatts för övergrepp”, ”lever gömd i skräck för att skickas tillbaka”. DN:s ledarskribent Hanne Kjöller är inte imponerad av känslopjunket.

I radioinslaget påstår en läkare med erfarenhet av flyktingbarn hur zigenarbarn särbehandlas negativt i förhållande till exempelvis barn från Afghanistan och Somalia. ”Beviset” som anförs är att zigenarbarnen nästan aldrig får stanna.

Kjöller anar dock ugglor i mossen när hon hör redogörelsen och undrar retoriskt om det här inte möjligtvis kan ha något att göra med att barn från Afghanistan och Somalia kommer från länder i krig och att europeiska zigenare inte gör det. Hon jämför hur stor andel som fått stanna av alla avgjorda fall i år och kan konstatera att det med samma sätt att räkna inte bara är zigenarbarn som ”särbehandlas negativt”. Ensamkommande barn från Algeriet, Iran och Ryssland tillhör också dem som sällan får stanna samtidigt som barn från diktaturer och krigshärjade länder, t.ex. Eritrea, Somalia och Afghanistan tvärtom ”särbehandlas positivt” och ofta får stanna.

I Ekots radioinslag berättas om hur en zigenarflicka – hon beskrivs som ett barn men någon ålder uppges inte – diskrimineras. Hon är föräldralös, har bott på gatan i Belgrad, har utsatts för övergrepp. Näsduken går att vrida ur hos varje lyssnare som inte har ett hjärta av sten och inte ifrågasätter något av det som  strömmar ur radiohögtalaren.

Även Kjöller är berörd men inser att skäl för asyl inte med nödvändighet föreligger även om allt som sägs är sant samt att inget framkommer i inslaget som ger anledning att misstänka att berörda instanser inte skulle ha följt svensk lagstiftning. Att det finns de som anser att asylreglerna borde vara mera generösa än vad de är idag är en helt annan sak. Det finns ju faktiskt också många som anser att asylreglerna tvärtom är för generösa.

Kjöller summerar nyktert sin betraktelse med att det varit bättre om Ekot sänt ett inslag där man diskuterat asylreglerna i stället för ett som förefaller bygga på ett missförstånd om numerära orättvisor i asylprocessen. På PI kan vi bara hålla med.

Hör Ekot-pekoralet här:

Lyssna: Romska barn får sällan asyl i Sverige

DN
SR Ekot

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt