fredag 9 september 2011

46 skattemiljoner till landets zigenare

DEN BOTTENLÖSA SKATTKISTAN I bland ska det sparas, exempelvis när våra äldre vill ha en extra kopp kaffe efter maten. I bland verkar det finnas en bottenlös skattkista att ta ifrån, som i fallet med integrationsminister Erik Ullenhag (Fp) som i dag stoltserar med att han och regeringen minsann tänker lösa de problem som finns med landets zigenare, något som ingen annan kunnat råda bot på under flera hundra år. Men, precis som svenska journalister och politiker vet bättre än resten av världen, har så klart den svenska regeringen nu den ultimata lösningen med garanterad avkastning.

På senare år har vi i Europa kunnat se hur romer blir deporterade och får sina hem rivna. Ledande politiker fiskar röster på att hetsa mot romer och spela på främlingsfientliga strömmar. Även i Sverige möter romer diskriminering och fördomar.

Men till skillnad från många andra europeiska länder inleder vi nu ett brett arbete för att ­bryta romers utanförskap. För att skapa lika förutsättningar för ­alla satsar regeringen i budget­propositionen sammanlagt 46 miljoner kronor under fyra år på åtgärder för romer. Satsningen startar 2012, som också är 500-årsjubileet för romers när­varo i Sverige.

Romer, som alla andra i Sverige, ska få möjligheter i livet genom den ­generella välfärdspolitiken. Skolan, arbetsförmedlingen och sjukvården ska i teorin möta alla som bor i här som individer. Men i praktiken fungerar det inte alltid så. Därför behöver vi få de generella systemen att möta romers behov på ett bättre sätt. Det kan handla om att skolor och myndigheter skaffar sig mer kunskap och hittar lösningar på ­problem som uppstår på grund av kulturkrockar, diskriminering eller bristande tillit.

[...]

Regeringen kan bara jämna­ ut spelplanen, ge mer av ­lika möjligheter. Vår kommande­ s­atsning måste kompletteras. Icke-romer måste göra sig av med sina fördomar. ­Staten kan hjälpa till genom att sprida kunskap och förhoppningsvis kan 500-årsjubileet nästa år uppmärksammas på ett positivt sätt. Men i slutänden är det människor själva som måste revidera sina uppfattningar och anstränga sig för att ­behandla varje rom som en individ.

Vidare måste romer hitta ­vägar att sammanfoga sin kultur med samhället i dag, att ­våga hoppas och satsa på framtiden. Det måste bli ­lika självklart bland romer som bland andra att gå i skolan, att flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter som pojkar och att ­arbete är nyckeln till integration.

I delegationen för romska frågors slutbetänkande finns en målsättning om att det romska barn som föds i dag ska ha samma förutsättningar för ett gott liv som sina icke-romska jämnåriga om 20 år. Den ­visionen delar jag. Alla ska naturligtvis ha samma rättigheter här och nu. Men det krävs mycket för att vi ska jämna ut möjligheterna i praktiken och därför tar vi nu initiativ till ett långsiktigt arbete för att bryta romers utanförskap.

Aftonbladet

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt