fredag 27 maj 2011

Vem ska få bli svensk medborgare?


src="http://www.world-television.se/projects/timbro/bin/TimbroChannelPlayer.swf?asset=7096&playerType=widget"
quality="high"
wmode="window"
width="512"
height="288"
bgcolor= "#ffffff"
loop="false"
name="Timbro_ChannelPlayer"
align="middle" allowScriptAccess="always"
allowFullScreen="true"
type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

INTEGRATIONSPOLITIK Tankesmedjan Timbro hade nyligen ett seminarium på ämnet invandring och mångkultur under rubriken ”Vem ska få bli svensk medborgare?”.

Statsvetaren och integrationsforskaren Andreas Johansson Heinö granskar i rapporten ”Vem ska få bli svensk medborgare?” hur synen på medborgarskap förändrats – och bör förändras. Hur ska politiker hantera problemet att symboler är viktiga, samtidigt som symbolpolitik sällan blir lyckosam?

Rapporten kommenteras av Jasenko Selimovic, statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag och Nisha Besara, chefredaktör Dagens Arena.

Timbro

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt