lördag 14 maj 2011

TUFF-islamisterna måste betala tillbaka bidrag

ISLAMISTER Under en helg i april höll islamisterna i TUFF sin konferens i Kortedala. Inbjuden talare var Bilal Philips, radikal imam som är emot integration, är pro-sharia, vill se dödsstraff för homosexuella, m m.

PI (som fick en massmedial känga) och Per Gudmundson uppmärksammade detta och därefter hakade media, bloggare, twittrare, med flera på. Islamisterna gillade inte uppmärksamheten när media besökte forumet, och flera islamister blev hotfulla när en läsare filmade utanför samt inkluderat mordhot mot en dansk journalist. En av stjärnorna svamlade vidare (killen till vänster på bilden) efter sina 15 minuter i PI:s rampljus.

TUFF har tilldelats bidrag (550 000 kr, 2010) från statliga Ungdomsstyrelsen, bland annat till konferensen. Att den radikala Bilal Philips skulle gästa kom till deras kännedom genom alla skriverier, och då beslutade man sig för att granska TUFFs rätt till bidrag. Nu har deras beslut kommit.

Föreningen Troende unga framtida förebilder (TUFF) kommer att få återbetala delar av sitt projektbidrag. Anledningen är att vissa aktiviteter som föreningen bedrivit inom ramen för projektet inte uppfyller syftet med bidraget. Det visar den granskning som Ungdomsstyrelsen gjort. Ungdomsstyrelsen har granskat hur föreningen TUFF använt projektbidrag och om den konferens som föreningen höll den 14-15 april ligger inom projektet och är i enlighet med projektets och bidragets syfte att motverka islamafobi. Granskningen visar att konferensen är finansierad inom projektet.

– Vår samlade bedömning, som bygger på det underlag vi har, är att en del av innehållet i konferensen strider mot bidragets ändamål och därför kommer föreningen att få betala tillbaka delar av bidraget, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

Föreningen kommer bland annat att få betala tillbaka de kostnader som sätts i samband med konferensen, exakt hur mycket av bidraget som ska betalas tillbaka beslutas först efter slutredovisningen av projektet i september 2011.

– Islamafobin och andra former av negativa attityder mot och föreställningar om olika grupper av människor är ett problem både i Sverige och i vår omvärld, därför är stödet för att förebygga och motverka alla former av rasism ett viktigt statsbidrag som inte får missbrukas, säger Per Nilsson.

Bakgrund:

Ungdomsstyrelsen inledde sin granskning efter indikationer om att projektbidraget inte använts på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat uppmärksammade medierna att föreningen Troende unga framtida förebilder (TUFF) till en konferens bjudit in en föreläsare som enligt uppgifter försvarar självmordsbombare, uttrycker antisemitiska ståndpunkter och förespråkar dödsstraff för homosexualitet.

Ungdomsstyrelsen beviljade föreningen ett projektbidrag på 550 000 kronor 2010 för att utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka och förebygga islamafobin i samhället. Föreningen ska bland annat genomföra tematräffar, konferenser och ta fram informationsmaterial för att öka kunskapen om islam i Sverige för både icke-muslimer och muslimer.

Sedan 2008 finns en förordning från regeringen som ger Ungdomsstyrelsen möjlighet att fördela statsbidrag för att stödja arbetet mot företeelser som islamafobi, antisemitism, antiziganism, afrofobi och homofobi. Under första omgången i år fördelas 2,3 miljoner till projekt mot rasism och liknande former av intolerans. Av 48 organisationer som sökt bidrag i år har sju projekt beviljats bidrag. Se listan över beviljade projekt här intill: Vid handläggning av projektansökningar granskas hur väl ansökan motsvarar kraven för statsbidrag – sedan kontrolleras också föreningens officiella handlingar som stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.

Om uppgifter kommer till Ungdomsstyrelsens kännedom och som eventuellt signalerar att det har förekommit oegentligheter, eller att bidrag kan ha lämnats på felaktiga grunder eller inte uppfyller syftet med bidraget, kan myndigheten göra en ny granskning. Granskningen sker mot de handlingar som ligger till grund för ansökan om projektstöd, men även andra underlag som begärs in från organisationen och som beskriver verksamheter och aktiviteter som ligger inom ramen för projektet granskas.

US

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt