lördag 21 maj 2011

Insändare: Lyssna på mig!

INSÄNDARE Längre ner följer det mail jag sände till integrationsminister Erik Ullenhag. Och längst ner det svar jag fick av hans brevskrivare. Jag lämnar till läsaren att bedöma det svaret. Denna insändare skriver jag för att jag vet att både politiker och journalister noga följer vad som står på Politiskt Inkorrekts websajt. Således är detta en bön att de som antingen har makt som politiker eller makt som de som bestämmer vad som ska informeras och debatteras om i media (journalisterna), skall vara snälla och lyssna på mig.

Ingen vet vem som döljer sig bakom min pseudonym (man vill ju inte bli utesluten ur facket eller mista jobbet, som många gör som är kritiska till den förda invandringspolitiken) men jag kan försäkra att jag är både välutbildad, omdömesgill och välinformerad. Och – jag är INTE rasistisk eller främlingsfientlig. Om så vore skulle jag inte ha arbetskamrater, vänner och släktingar som är invandrare, som jag umgås med och gillar som vem som helst av etniska svenskar. Vissa människor kommer man bra överens med, andra inte – det har inte med ursprung att göra.

På bara ett år har debattklimatet förändrats totalt. Nu blir det mer och mer artiklar som är ifrågasättande när det gäller integration och invandring. Även i de så kallade "gammelmedia". I den tryckkokare som invandringspolitiken bestått av, där allt skulle förskönas, döljas eller ursäktas när det gäller de problem som finns, börjar det pysa rejält under locket. Snart kommer detta lock att åka i taket med en skräll och innehållet "hamnar i fläkten." Då kommer många att slingra sig och skämmas över att de inte sa att kejsaren inte hade några kläder trots att de såg så tydligt att han var naken.

Jag har några förslag, som om de yttrades av en aktiv politiker skulle få följande konsekvenser:

1. Denna politiker skulle bli påhoppad av en del av dem som "sjunger i änglakören", extrem-snällister som inte vill se, inte vill höra, inte vill tala om de problem som är med invandringen och är fast i sin egen godhets-självbild.

2. En stor del av journalister och politiker skulle, när väl förslagens ord briserat, inse och uttrycka att dessa förslag inte alls är orättmätiga, orättvisa eller främlingsfientliga utan egentligen ganska rimliga för ett rättssamhälle. Att vi i vårt land – som skänker så mycket av våra resurser till invandrare, faktiskt kan vänta oss så pass mycket tacksamhet i gengäld att de inte begår brott.

3. Det skulle vara en stor lättnad för alla skötsamma invandrare, som nu mer och mer drabbas av svenskarnas avoghet mot den förda invandringspolitiken.

4. Denne politiker som vågade lägga följande förslag och också genomföra dem skulle som genom ett trollslag neutralisera SD – de skulle då troligen ligga kvar på sina 6 % istället för att som jag anser troligt, i nästa val få upp till 20 % av rösterna. Det är inte orimligt att anta, svenskarna orkar inte mer, vill inte mer, och ju desperatare de blir ju mer utrymme får SD. Här hjälper inga utredningar om främlingsfientlighet eller "olika åtgärder" i världen. De kommer ändå bara att sluta i en massa papper och tomma ord.

Förslagen är följande:

1. Vid upprepad brottslighet eller första gången vid grov brottslighet så ska utvisning alltid tillämpas och PUT ska kunna återkallas, även ett medborgarskap som man innehaft mindre än tjugo år.

2. Barn under sexton år kan lockas in i kriminalitet och bör få en eller två chanser att räta upp sig. Om inte det sker ska hela familjen utvisas ur landet, PUT återkallas. Med motiveringen att föräldrar är skyldiga att hålla reda på sina barn.

3. Polisen ska få mer resurser, antalet poliser öka.

4. Ökat stöd till brottsoffer.

5. Från första dagen den asylsökande står i landet ska han informeras om ovanstående regler.

6. Avtal med länder som Somalia och Irak att återta sina tidigare medborgare som fått asyl i Sverige men begått brott och nu ska utvisas till hemlandet. Eventuellt mot en viss ekonomisk ersättning.

7. Åldersbestämning på asylsökande ungdomar.

8. Mer resurser för att utreda bidragsbedrägerier och hårda straff på sådana, vid grovt bedrägeri utvisning och återkallat PUT.

9. Krav på flygbolag att vid resans början i hemlandet ta kopior på pass och resehandlingar så att de inte slängs under resans gång, då skulle inte den absurda situationen uppstå att 95% av asylsökande saknar id-handlingar – när det faktiskt är så att ingen kan resa halva jorden runt utan id-handlingar. Det skulle minska antalet asylbevil-jningar som sker på falska grunder, lögn kort sagt (det finns t o m hemsidor på arabiska som administreras i Sverige som talar om vad man ska dra för historia för att få PUT). Att uppge att man kommer från t ex Somalia när man i själva verket är kenyan är ju inte ovanligt om man läser vad miggorna skriver på Merit Wagers blogg. Detta är en nödvändig åtgärd. Om vi inte genomför den kommer vi i slutändan att ha urholkat asylrätten. Den dagen landet är fullt och vi måste säga stopp – och den dagen kommer – så kommer vi inte ens att kunna ge en fristad åt verkliga flyktingar.

Vidare,

De attityder som idag råder hos många i Sverige, att det på något sätt skulle vara synd om bovarna om de får "yrkesförbud" är så absurda så det anstår inte ett demokratiskt land som håller lag och rätt högt. Det är ett lallande och urskuldande utan dess like. Även om jag så svalt skulle jag inte misshandla en 83-åring grovt – ett fall som det nyligen stod om i en artikel och där en kommentator urskuldade det med att asylsökande hade för lite pengar. Det finns en stor rasism i att anse att invandrare inte är ansvariga för sina handlingar och måste daltas med.

Denna rasism drabbar främst de laglydiga invandrarna. Det finns ingen ursäkt för att misshandla, våldta och råna. Ingen. Inte utanförskap. Inte fattigdom. Inte rotlöshet. Om man anser att det finns dessa ursäkter då har man ställt sig i ett filosofiskt dilemma och en paradox, nämligen att frånsäga hela mänskligheten den fria viljan. En fri vilja är trots allt något som de flesta människor anser sig ha. Även kriminella har en fri vilja – de kan välja att begå brott eller välja att inte begå brott.

Ett skrämmande exempel på denna brist på kurage att ta itu med kriminaliteten och bristen på förmåga att sätta lag och rätt i högsätet, är ett fall med en invandrare som för snart tio år sedan våldtog en ung kvinna grovt. Han fick fängelse, kom ut, och i slutet av förra året våldtog och misshandlade han en 83-årig kvinna så grovt att jag inte här vill skriva hur. Varför utvisades inte denne man efter det första brottet? Varför fick inte 83-åringen slippa att utsättas för detta förfärliga trauma, detta förfärliga sätt att sluta ett långt liv på? Det är en skam att inte denne brottsling utvisades, det är inte värdigt ett rättssamhälle! Och – förvånar det någon att han nu fick fängelse i nio år men inte heller nu utvisades? Om en fem-sex år är han väl ute igen och begår samma brott. Man vill ju inte ge honom yrkesförbud…

Här nedan kommer brevet till Ullenhag. Han får gärna läsa det en gång till. Själv. Och jag ber än en gång: Lyssna på mig!!! Jag vill inte ha etniska konflikter och kravaller som kommer att sluta i ett inbördeskrig om dagens system får fortgå. Inte i mitt land. Inte i Sverige. Det får vara nog nu!

Viktoria Larsson

Mail till ministern

Hej Erik! Jag är alls inte ute efter att ”skälla” på dig. Tvärtom har jag omsorg om Sveriges framtid. Jag vet att politiker ofta avfärdar vanliga människor som mindre vetande och att de inte ”har helhetsbilden”. Men skulle du ändå kunna vara vänlig nog att lyssna på mig. Jag är välutbildad, bra jobb, inte dum, jag följer debatten noga. Om jag följt den banan hade jag haft full kapacitet att vara riksdagsman – så varför ska inte jag lyssnas på? Den här utredningen för att motverka främlingsfientlighet – varför är det ingen som frågar varför denna främlingsfientlighet ökar?

För vet du – jag tror inte det är främlingsfientlighet som gör att SD får mer och mer väljare. Det som vore det rätta är att politiker vågar se VARFÖR SD ökar.Det beror enligt min uppfattning på att fler och fler svenskar kommer i kontakt med de negativa sidorna av mångkulturen som faktiskt också finns där. Vill man motverka SD borde man ta tag i dem istället.

SD får fler och fler röster ju fler som läser om bilbränder och stenkastning mot räddningstjänst, ju fler som blir rånade av invandrargäng, ju fler som blir gruppvåldtagna av invandrare (detta går inte att förneka om man läser domstolsdomar, senast för några dagar sedan stod det om en 15-årig flicka som tagit sitt liv efter att ha blivit gruppvåldtagen av invandrare, något som får svenskar att se rött), ju mer man måste betala i skatt för invandrares bidragsberoende samtidigt som sjukförsäkringen haft så negativa konsekvenser för många och det sparas in på äldrevård och grova brottslingar inte utvisas etc. Detta är inte rasistiskt att påstå, om det vore det skulle jag inte gilla mina invandrade arbetskamrater, de som är skötsamma människor.

Det känns som att slåss mot en vägg att försöka få er politiker att förstå att enda sättet att minska SDs framgångar är att se till att ta itu med de negativa konsekvenserna av mångkulturen. Folk i Sverige i gemen är INTE rasistiska och främlingsfientliga. Men fler och fler kommer att rösta SD om inte politikerna gör något åt problemen med invandringen, för fler och fler svenskar kommer i kontakt med dessa problem. Då har de bara ett val som de ser det – att rösta SD.

Jag är djupt orolig för situationen i vårt land, vi ska inte behöva hamna i medborgargarden, öppna etniska konflikter osv. Snälla – ta itu med detta!!!

Svar från Ullenhags kansli:

Dnr: A2011/2278/POLEU

Hej Victoria

Tack för ditt brev till integrationsminister Erik Ullenhag. Det är, tvärtemot vad du verkar tro, mycket värdefullt för regeringens ministrar att få ta del av medborgarnas synpunkter och tankar i olika sakfrågor.

Du har helt rätt i att svensken som gemene man vare sig är rasist eller främlingsfientlig. I ett europeiskt perspektiv är vi i Sverige mycket toleranta mot människor av annan härkomst eller religion. Samtidigt tror jag att det är farligt att inte erkänna att det finns oroväckande tecken i tiden där människor i Sverige utsätts för rasism, främlingsfientlighet och intolerans.

Sverige har under ganska lång tid brottats med en negativ utveckling på integrationsområdet. Det är tydligt att det finns problem med stor arbetslöshet, segregerade bostadsområden, svenska språket och dåliga skolresultat. Allt detta skapar självfallet en stor frustration hos både den invandrade och hos resten av befolkningen. Men jag tror att vi ska akta oss för att generalisera utifrån grupp.

Vi är övertygade om att man kan och måste arbeta på flera fronter gällande denna problematik. Det ska självklart råda nolltolerans gällande brottslighet och våld. Som integrationsminister är det Erik Ullenhags ansvar att gör förutsättningarna för en lyckad integration så många och så bra som möjligt. Detta motsätter inte heller en utredning om hur vi ska kunna effektivisera vårt arbete mot intolerans och främlingsfientlighet.

Med vänliga hälsningar,
Carolina Schale

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt