torsdag 26 maj 2011

Var tredje ung invandrare är arbetslös

INVANDRING På SVT:s hemsida redovisar man lite fakta om arbetslöshet bland invandrarungdomar mellan 19 och 24 år. Trots rekordmånga lediga jobb är var tredje invandrarungdom – 19,500 personer – i denna ålderskategori arbetslös.

Vad sajten inte berättar om, är att dessa arbetslösa invandrarungdomar måste gå på någon slags bidrag. För hur skulle annars kunna äta och bo? SVT redovisar, föga förvånande, ingen siffra på vad detta kostar oss skattebetalare.

Arbetslösheten bland invandrarungdomar växer explosionsartat. År 2008 var ungefär var femte invandrad ung människa utan jobb, i fjol var tredje, enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram åt TT.

Dubbelt så stor andel av de utrikesfödda mellan 15 och 24 år är långtidsarbetslösa, jämfört med svenska ungdomar.

Det är allvarligt. Risken är att de kommer att slås ut från arbetsmarknaden, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Vilket då skulle innebära att skattebetalarna får bära dem under armarna.

Det senaste året har arbetslösheten bland unga utrikesfödda ökat med mer än tre procent, när den bland svenska ungdomar gått ner med nästan tio.
.

Beror det på diskriminering eller brist på utbildning?

Mer än var femte invandrad ungdom saknar gymnasiekompetens. Motsvarande siffra för svenskfödda är drygt en av tio.

Det är en utsatt grupp med bräcklig utbildningsbakgrund som vi ser har väldigt svårt att dra nytta av konjunkturuppgången, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

I dag krävs väldigt hög kompetens för alla arbeten. Även för att jobba i affär måste man ha gymnasieutbildning, säger Susanne Urban som forskar om invandrarungdomar och arbetsmarknaden vid Linköpings universitet.

Det tyder på att den stora ungdomsarbetslösheten beror på att invandrarungdomarna inte klarar av, eller orkar fullfölja, gymnasieutbildningen.

Men ska enbart svenska skolan ta på sig kritiken?

Ökningen kan delvis förklaras med att fler kommit till landet. Samtidigt är utbildningsnivån bland dem som invandrar klart sämre än för 20 år sedan, vilket försvårar inträdet på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen.

Det verkar som den svenska regeringen som tar in dessa analfabeter ska ha sin beskärda del av kritiken. Kom ihåg, det är vi skattebetalare som står för notan. Som alltid.

Diskriminering då?

Men många upplever sig också diskriminerade på grund av sin bakgrund.

Priscilla och Lana från södra Stockholm säger ”Helt klart föredrar arbetsgivarna svenska sökande framför personer med utländska namn. De vill ha någon som har samma intressen. De tror att vi har vår kultur, våra regler”.

De är kritiska till hjälpen som Arbetsförmedlingen erbjudit.

Men är det så konstigt att man vill jobba med med någon som delar ens kultur och intressen? Är det typiskt svenskt, eller ser det inte ut så över hela världen?

Vi tar ovanstående citat en gång till:

De tror att vi har vår kultur, våra regler”!?

Men har inte varje invandrargrupp sin egen kultur och regler? Är inte det just precis vad den svenska regering förordar och omhuldar, dvs. mångkultur?

Samtidigt som denna höga, och dyrbara, ungdomsarbetslöshet bland invandrade ungdomar fortsätter att öka, växer antalet muslimska friskolor som svampar ur marken.

Allt fler unga kvinnor bär slöja, chador och niqab. Det ökar knappast integrationen i samhället eller chanserna att få ett jobb.

Medan detta pågår fortsätter regeringen oförtrutet att släppa in fler ungdomar från Afghanistan och Somalia än något annat land i västvärlden.

PI ställer frågan till Sjuklöverns politiker:

Är det här verkligen rätt väg att gå?

När ska ni erkänna, som resten av Europas politiker redan har gjort, att er nuvarande politik leder till katastrofala ekonomiska följder.

Kanske inte i morgon, ej heller i övermorgon, men definitivt på lite sikt! Nästa lågkonjunktur är bara runt hörnet.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt