fredag 20 maj 2011

Danska kommuner får tillskott om kriminella invandrare lämnar landet frivilligt

DANMARK Den danska regeringen har kommit överens med Dansk folkeparti och Kristdemokraterna att införa en morot. Genom lagändringar ska det bli lättare att utvisa kriminella som inte är danska medborgare. För varje enskild kriminell som kommunerna lyckas övertala att lämna landet utbetalas ett tillskott om drygt 25 00 danska kronor.

Integrationsminister Søren Pind (V) understryker att det är fortfarande upp till domstolarna att avgöra om en utvisning ska ske men tillägget med kommunerna innebär att det inte finns något i dansk lagstiftning som förhindrar. Samtidigt är Pind övertygad att de nya lagändringarna kommer att bli föremål för anmälningar och granskning av Europadomstolen, formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg

Politiken

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt