måndag 30 maj 2011

OPINION: Den goda kampen

OPINION Varje gång jag ser en svensk muslimkonvertit på gatan eller som i denna post, blir jag bedrövad eftersom det känns som att jag bevittnar ett sorgligt öde. Mina egna personliga erfarenheter av det förtryck som islam står för framtvingar det resonemanget. Att man frivilligt ger sig in i denna religion är för mig en tragedi av stora mått. Det är oftast ett tecken på en människa som söker bekräftelse för sin plats i samhället genom sin tro, men framförallt är det ett tecken på islams frammarsch i Sverige.

Det som för en vanlig svensk kan betyda alltifrån ett exotiskt utseende till en symbol för kvinnoförtryck är så mycket mer för mig personligen.Det är en förstahandspåminnelse om vad den religionen kan innebära i form av begränsningar på den personliga friheten och vad det har inneburit för miljoner andra människor som mig.

Islam är i sin renaste form en religion fylld av restriktioner och underkastelse. En religion som genom sina företrädare bekämpar grundläggande mänskliga drag som törst efter frihet, kunskap och lycka. Den fungerar också som en budbärare av den arabiska 600-talskulturen med allt vad det innebär av erövringslust och betvingande av andra folkslag. Inom islam är man tvingad till att lära sig arabiska då koranen inte får läsas på andra språk och man kan endast be på arabiska. Man är också tvungen att ta till sig traditionellt arabiska kulturdrag då religionen är panarabisk i sin form och genomsyrar hela ens liv under dygnets alla vakna timmar. Islam har inte genomgått någon typ av reformation eller upplysning värd namnet. Den ser fortfarande världen genom medeltida ögon.

Att tvingas bort från sitt eget land och sitt hem på grund av islam, har definierat mitt liv både som ung och senare som en vuxen man. Jag har varit tvungen att fly från mitt fosterland för att komma till Sverige och anpassa mig till en ny kultur och nya vanor. Samtidigt som jag är oerhört tacksam mot Sverige så kan jag inte låta bli och undra hur det hade sett ut för mig om inte islam hade gjort sitt intåg i mitt liv. Jag hade förmodligen haft samma värderingar vill jag gärna tro, men kanske hade det karriär- och kärleksmässigt sett annorlunda ut. Missförstå mig inte, jag är nöjd med mitt liv som det ser ut i dag, men att tänka sig att man kunde ha ett helt annat liv är ganska bitterljuvt. Att man dessutom inte hade haft känslan att behöva vidimera sig själv för andra människor nästan dagligen hade också varit en välsignelse.

Det är dessa fakta, upplevelser och känslor som gör att jag är vaksam idag.

Att vara svensk innebär vissa fördelar som gemene svensk tar för givet i dag, undantaget här bland PI:s läsare, kanske. Man har ett eget land och kultur och en religion som har fått växa och mogna ifred till ett jämlikt och rättvist samhälle under lång tid. Utan attacker från utomstående krafter, kanske inte förrän nu.

Det finns mörka krafter som lurar inom islam. Utan att vara för melodramatisk så står det en moralisk kamp att utkämpa mot dessa mörka krafter. Den kamp som är så tydlig i Mellanöstern i dag kan och kommer att ta sig till Europa inom en snar framtid om den inte redan är här. Europeiska muslimer åtnjuter en religionsfrihet som är av ett ojämförligt slag, även jämfört med muslimska länder i Mellanöstern. Inom den friheten gömmer sig dessa mörka krafter redo till att förslava människor med ett påbud efter en annan. Slöjan är ett av dem och om man vägrar att se det som en modern och upplyst människa är man bortom räddning.

Att ha religionsfrihet som är stipulerad i grundlagen innebär inte att man inte behöver vara vaksam. Islamister är oerhört skickliga på att undan för undan föra fram sin agenda och att vi i dag har islamister och sympatisörer till dessa som riksdagsledamöter bör vara alarmerande för oss alla oavsett partitillhörighet.

Enligt mig går lösningen genom aktivt deltagande och röstande. Man kan välja den väg Sverige tar innan det blir för sent. Se inte den här texten som en uppmaning att rösta på Sverigedemokraterna som är först ute med att inse detta hot och försöker agera därefter, utan en chans för var och en att påverka det parti som man röstar på inifrån. Genom misslyckad invandringspolitik och huvudet i sanden-politik har Sveriges makthavare skapat en öppning för dessa krafter för att få fotfäste i Sverige och det är det sista som vi behöver i dag. Gör era röster hörda på möten och diskussioner, belys problematiken kring islamiseringen av Sveriges förorter som vi ser i dag och den plantskola som rotlösa invandrarungdomar utgör för dessa mörka krafter. Det är inte för sent än, men tiden blir allt knappare.

Daniel

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt