onsdag 18 maj 2011

Statliga Ungdomsstyrelsens ytterst märkliga råd till våra skolungdomar

VANSINNE Ungdomsstyrelsen [US] är en statlig myndighet som agerar utifrån direktiv från regering och riksdag. Myndigheten fångar upp strömningar bland ungdomar och rapporterar tillbaka till de i maktställning. Utifrån denna information kan regeringen och riksdagen beordra US att påverka ungdomar till att "tänka rätt". Ett av verktygen som US har till sitt förfogande är skattemedel – mycket skattemedel.

Dessa pengar ger man vidare till olika ungdomsprojekt som jobbar med integration, jämställdhet och som företräder minoriteter. En del av pengarna använder man till att trycka upp broschyrer som delas ut till våra skolbarn.

En av alla dessa broschyrer tituleras "Jämställdhet På Egna Villkor" och riktas till nationella minoriteter. Den innehåller således råd till minoritetsungdomar från vår folkvalda regering och riksdag.

PI menar att broschyren också tydligt visar på hur snett vi har hamnat i dagens Sverige.

Saxat ur broschyren:

”Jämställdhet handlar alltså både om hur samhället ser ut och ska se ut i ett större perspektiv, men också om frågor på vardagsnivå.” [s. 5]

”Vi har inte bara anammat den "svenska" varianten av jämställdheten, utan det vi gör är ju en variant av jämställdhet som passar inom den romska kulturen.” [s. 20]

I slutet av broschyren sammanfattar man de kunskaper man vill lära ut till barnen, och ger en del tips under rubriken Framgångsfaktorer:

Framgångsfaktorer

Vad som är jämställdhet och vilka frågor som är viktiga kan se olika ut för olika grupper. Man måste inte bara köpa den rådande svenska versionen av jämställdhet. Det är bättre att istället försöka hitta en egen version utifrån grupp och kultur. [26]

PI sammanfattar:

Först berättar Ungdomsstyrelsen att jämställdhet handlar om hur det svenska samhället ser ut och ska se ut. Därefter berättar man för ungdomarna att de inte behöver köpa den rådande svenska versionen av jämställdhet.

Det finns väl knappast tydligare exempel på hur våra svenska politiker ständigt viker ner sig inför minoriteters högljudda särintressen, och är beredda att rucka på i princip vad som helst – till och med den jämställdhet som våra farföräldrar kämpade för att uppnå – bara för att minoriteter ska "känna sig hemma" i Sverige.

Det är tydligt att politikerna anser att det är den svenska majoriteten som måste anpassa sig till det nya Sverige, och inte minoriteterna som ska anpassa sig till de regler vi har i Sverige.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt