tisdag 17 maj 2011

Domare: Bättre vara öppen med invandringens brottsliga avigsidor

KLARSYNT Krister Thelin är lagman i Skånska hovrätten och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter – och en ovanligt modig och frispråkig sådan. I dag publicerar han en text på Newsmill som skulle få Mona Sahlin att sätta morgoncroissanten i halsen.

Thelin konstaterar att undersökningar visar på att svenskar är ovanligt toleranta men att frustrationen över en vardagsverklighet som inte kan gömmas bakom en artificiell bild och politiskt nyspråk (ensamkommande flyktingbarn, papperslösa etc, PI:s anm.) tar sig nu reella uttryck. Hade ”de goda krafterna” tagit debatten och verkligen försökt ta människors oro på allvar hade SD i dag inte suttit i riksdagen. Även mediernas felaktiga rapportering nämns som en försvårande faktor.

[...]

Det går att vara för en liberal invandringspolitik och samtidigt vilja bekämpa den ökade brottslighet som följt i dess spår. Det går inte att tänka bort fakta. Brå:s återkommande undersökningar visar senast 2005, att närmare 45 procent, i en undersökning som omfattade totalt 4,4 milj. i Sverige folkbokförda personer i åldern 15-51 år, av de brott för vilka en misstankeregistering gjorts, var att hänföra till utlandsfödda eller dem med en eller bägge föräldrar födda utomlands. Brå:s slutsats var att det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrar födda i Sverige. Utvecklingen går i fortsatt negativ riktning.

Dessa siffror brukar av brottslighetens apologeter, inklusive Brå, omgående tonas ned med en salva av socioekonomiska faktorer som förklaring till överrepresentationen, allt i en iver att inte uppmuntra till ”rasism”. Drivkrafterna är desamma bakom mediernas självcensur när det gäller att i brottsrapportering ange etnisk bakgrund.

Oförmågan till en effektiv brottsbekämpning, för vilken regering och riksdag yttest bär ansvaret, och mediernas ovilja att ge en korrekt nyhetsrapportering, bidrar dessvärre till just det som Ullenhag och andra goda krafter vill bekämpa, dvs. rasism och intolerans.

[...]

Malmö är en god illustration. I disktriktet Almgården, granne med Rosengård, fick sverigedemokraterna 60 procent i valet i höstas. Är väljarna där mera rasistiska ? Troligen inte. Men de lever närmare en obehaglig verklighet än vad änglakörens medlemmar som regel gör. Att Malmö kommit att uppfattas som antisemitiskt har också med att allt högjuddare stereotypa attityder från Mellersta Östern vunnit insteg som en följd av den ökade invandringen – något som i röstfiskarsyfte inte heller velat motverkats av s-ledningen i staden. Den senaste tidens våldsamma ”gänguppgörelser” i Malmö, som gett staden epitetet ”Nya Chicago”, är också invandrarrelaterade, vilket medierna i missriktat nit förtiger. Hyckleriet göder frustrationen och sverigedemokraterna gnuggar händerna.

/…/Det är ingen mänsklig rättighet att få invandra till Sverige. Men de som bor här har rätt att kräva att det allmänna skyddar dem till liv och egendom. Det gäller såväl invandrare som svenskar. Tänk om en politiskt korrekt hyllningskör kunde stämma upp till en lov över dessa värden!

Newsmill

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt