torsdag 30 juni 2011

Per Gudmundson dödshotad i satirisk krönika

DÖDSHOT Det politiskt korrekta ramaskriet efter Per Gudmundsons krönika om invandrares överrepresentation i norsk brottsstatistik nyligen har PI rapporterat om tidigare, rikt illustrerat med twitterreaktioner från diverse journalister och annat verklighetsfrånvänt folk. Innan allt detta utspelades, i maj, polisanmälde Gudmundson och SvD:s informationschef Björn Hygstedt en krönika i tidningen Galago i vilken  man uppmanade till att Gudmundson skulle skjutas.

Det var den 25 maj som Gudmundson och Hygstedt gjorde en polisanmälan för krönikan i Galago, som var undertecknad ”Sveriges satirikers centralorganisation”.

Sista stycket följer:

Våra krav är följande: Kväv den fria pressrösten. Terroristförklara Timbro. Inför straffskatt på artikelkommentarer. Avsätt kulturministern. Skjut Per Gudmundson.

Snabbt efter publiceringen blev den omtalad på Twitter, svenska journalisters favoritmedium för sin sektliknande nepotism och ryggdunkande – vilket vi även kunde se prov på i fallet med krönikan om den norska brottsstatistiken. Flera personer sade sig stödja uppmaningen och förstärkte budskapet.

Två av de drivande ska ha varit Jesper Nilsson, chefredaktör på Dagens Konflikt och Pontus Lundkvist, tecknare, som sedermera raderat följande uttalanden från sitt Twitter-konto (källa):

Klicka upp

En av de anmälda är Kawa Zolfagary, en kurdisk så kallad komiker och, föga förvånande, vänsterpartist. Hygstedt säger till Resumé att hoten kommer från aktivister i en miljö som inte är främmande för våld, därav polisanmälan.

Vi har också sett precis den utvecklingen, med fullständigt vidriga kommentarer på bl a Twitter.Vi har också med förvåning noterat att även personer som är aktiva i ett politiskt parti, med placering på riksdagslistan, ansluter sig till den hetsen med kommentarer som att "kravet på att avrätta PG är en rimlig begäran". Detta har vi, via vår jurist, för flera veckor sedan påpekat för partiets ledning, dock utan att få svar eller kommentar.

[...]

JK:s besked kom i måndags och var förbluffande knapphändigt. JK Håkan Rustand skriver: "Den anmälda krönikan är uppenbarligen avsedd att utgöra satir. Det ligger i satirens natur att dess uttryck ofta är obehagliga och ibland stötande, något som kan fordras för att satiren ska ha avsedd effekt. Formuleringarna är visserligen tillspetsade men kan inte uppfattas som allvarligt menade utan mer som ett polemiskt inlägg i en pågående debatt. Enligt Justitiekanslerns mening kan uttalandena inte anses ägnade att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade och utgör därför inte olaga hot. Krönikan kan inte heller anses innefatta något annat tryckfrihetsbrott. Någon förundersökning ska alltså inte inledas."

SvD

PrintFriendly Share



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt