torsdag 23 juni 2011

Konservativ röst i Pride-debatten möter motstånd

PRIDE Debatten kring HBTQ-rörelsen får nytt liv när Pride-festivalen nalkas, och på Newsmill är stämningen stundom hätsk i diskussionen som uppstått kring Roland Poirier Martinssons kolumn i SvD den 7 juni i år. I kolumnen argumenterar Martinsson mot att Kristdemokraterna skall delta i årets Pride-parad. I sitt anförande poängterar han att uttryck för sexuella läggningar, oavsett vilka, hör hemma i privata, och inte allmänna, sammanhang. Han ställer sig kritisk till de senaste decenniernas ökade exhibitionism och politisering av sexualiteten.

Förutom att Martinsson vill understryka att sexualitet är en privatsak, menar han att det är ett politiskt ställningstagande att stödja Pride-festivalen, eftersom han anser att vänstern står bakom den. Han beskriver Pride-festivalen som följande: "Jippot handlar inte om tolerans. Det är en politiskt propagandaapparat från vänster.". Eftersom Kristdemokraterna är ett borgerligt parti borde de således inte stödja en rörelse med så tydlig vänsterorientering, menar Martinsson.

Att Martinsson i sin kolumn öppet vågar beröra att festivalen kan ses som propaganda från vänsterns sida, är han tämligen ensam om. Han tar även upp en annan viktig aspekt, nämligen politiseringen av sexualiteten som vänstern pådrivit genom deras vision om att sexualiteten hör hemma i det allmänna rummet, och på sätt gjort upp med den tidigare uppfattningen om att sexualitet hör hemma i den privata sfären.

Många av motståndarna försöker att tillskriva Martinsson en homofobisk profil, vilket han dock starkt dementerar i sina svar som publicerats på Newsmill (se nedan).

Här följer några motreaktioner till Martinssons kolumn av debattören Johan Norberg och riksdagsmannen Hanif Bali (M):

http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/10/det-r-sexuella-minoriteter-som-kr-nks-inte-poirier-martinsson

http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/20/jag-hade-gl-mt-hur-l-ttkr-nkt-den-vita-heterosexuella-urmannen-r

Martinssons svar där han dementerar anklagelserna om homofobi.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt