lördag 11 juni 2011

Minnesdag över det transatlantiska slaveriets offer föreslås

SKULDINDUSTRIN En rad tveksamma personer har i en debattartikel i SvD i dag krävt att domen mot en svart invandrarpojke, som misshandlade en klasskamrat efter att ha utsetts till att spela slav, ska ses över då den ”skapar rättsosäkerhet för hela den svenska svarta minoriteten”. Dessutom vill man ha en officiell minnesdag för det transatlantiska slaveriets offer.

Det är Ylva Habel, lektor, Jallow Momodou, Afrosvenskarnas riskförbund, Mekonnen Tesfahuney, docent samt den ökända vänsterextremister och tidigare Expo-medarbetare Tobias Hübinette som författat texten.

Nyligen dömde tingsrätten i Sundsvall en svart skolpojke för misshandel. Hans skolklass hade fått i uppgift att iscensätta ett rollspel om det transatlantiska slaveriet – utan lärares medverkan eller överinseende. Tidigare hade andra elever skrivit "Neger = slav" i skolsalen. Under rollspelet hade en vit klasskamrat försökt tvinga honom att spela slav. När han vägrade, och till slut slog till honom, uppstod tumult. Den svarta pojken som utsatts för de rasistiska trakasserierna blev polisanmäld för misshandel av den slagna klasskamratens mor, och tingsrätten dömde honom till 20 timmars ungdomstjänst. Han ansågs inte ha handlat i nödvärn. Hur kunde detta ske? Domen är en ytterligare kränkning mot det egentliga brottsoffret.

[...]

Men i Sverige och Norden odlas föreställningen att vi inte riktigt angås av rasism, utan att jämlikhet, neutralitet och sunt förnuft vaccinerar oss mot sådant. Denna förmätna attityd har till och med en beteckning: nordisk exceptionalism. Den hindrar oss från att diskutera rasism i Sverige som del av ett globalt fenomen. Varför skulle vi vara undantagna? Den senaste valutgången och vårens händelser pekar tvärtom på att vi, precis som andra länder, måste ha beredskap för de frågorna.

Att rasistiska yttringar med slaverianknytning nu ägt rum inom skol- och universitetsvärlden är ingen slump, utan symtom på ett motstånd mot att erkänna att denna del i världshistorien angår oss. Även om Sverige inte har varit någon kolonial stormakt, så har landet spelat en viktig roll under imperialismen; detta borde skrivas in läroplaner och läroböcker. Om vi kan tala om Förintelsen och andra folkmord, så varför inte om detta?

Den 9 oktober 2008 höll Afrosvenskarnas riksförbund en temavecka till minne av att det transatlantiska slaveriet förbjöds i Sverige 1847. I samarbete med Regeringskansliets MR-delegation utgavs då skriften Slaveri då och nu, riktad till skolungdomar. Men kunskapsspridningen går trögt. Om den 9 oktober blev minnesdag så skulle det bidra till att belysa Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln. Det skulle också visa på att det finns en historisk kontinuitet mellan slavekonomins behandling av afrikanska folk, och den rasism som svarta blir utsatta för i dag.

En minnesdag skulle också vara ett första steg mot att Sverige – i likhet med andra länder – gav det transatlantiska slaveriets offer och deras ättlingar officiell upprättelse. För att återknyta till domen vid Sundsvalls tingsrätt, så är den ett tecken i tiden. Domen är av stor samhällelig betydelse, eftersom den hotar att skapa stor rättsosäkerhet för den svenska svarta minoriteten. Därför måste den granskas. Hur rasism bemöts framöver blir något av en ödesfråga.

SvD

Tobias Hübinette

Hübinette kan stoltsera med en före detta karriär som anarkist och syndikalist inom AFA. Han har även dömts för ofredande förtal, sabotage och skadegörelse. Under 1995 – 1997 arbetade han på Expo och påstår att han var med och grundade organisationen, något som tillbakavisats avv ansvarig utgivare Robert Aschberg.

Han har mordhotat sverigedemokrater, deras föräldrar samt arbetsgivare. Han har bedömts vara psykiskt instabil av tingsrätten. Har uppgett att han brukat våld mot såväl barn som pensionärer av ”ideologiska skäl”.

2006 greps han för mordbrand mot sin före detta flickvän och hennes nya pojkvän. Han dömdes till slut för framkallande av fara för annan. 2007 åtalades och dömdes han han för att ha hotat en jurist och hällt lacknafta genom hans brevinkast och krossat fönster, dock hos fel person skulle det visa sig. 2008 åtalades han för olaga hot och genomgick ytterligare en rättspsykiatrisk undersökning.

Han har även varit misstänkt för det olösta mordet på 16-åriga Anders Gustafsson vid Fryshuset 1995.

Vidare har han hävdat att adoptioner från tredje världen till västvärlden handlar om en global postkolonial maktasymmetri med paralleller till människohandel och trafficking då vita människor ”köper” icke-vita barn från exempelvis Korea.

Svenskars ”stereotypa syn på asiater” har Hübinette också kritiserat. Vita mäns giftermål och blandrelationer med asiatiska kvinnor ska vara ”ett uttryck för exotisering och infantilisering, eftersom det vanligen handlar om äldre västerländska män och yngre asiatiska kvinnor”. Åsikter som ledde till att Hübinettes artiklar 2005 togs bort från Stockholms universitetets hemsida.

I tidningen Creol skrev han 1996:

Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

Mekonnen Tesfahuney

Docent i Kulturgeografi samt universitetslektor på Karlstads universitet, som underkänner elever med åsikter som inte överensstämmer med hans egna. I boken ”Vi och dom” skriver han bland annat att ”européerna bär på en kollektiv skuld” och den röda tråden är att svarta är vida överlägsna vita. Han är starkt "vänstervriden" och har t ex skrivit på ett historieupprop som protesterar emot att skolungdomar ska få lära sig om kommunismen och dess brott mot mänskligheten.

Jallow Momodou

Solist i de kränktas kör. Han och Afrosvenskarnas riksförbund har haft åsikter om allt från barnböckerna om Ture Sventon och Tintin till namnet på glassar.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt