tisdag 14 juni 2011

Rapport vill se färre föräldradagar för nyanlända kvinnor

Bilden är en illustration. Det är inte bara somalier som är rapportens fokus.

ARBETSLÖSHET I går släppte ”Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi” ett pressmeddelande där man hänvisade till en ny ESO-rapport;  ”Sysselsättning för invandrare”. Rapportens författare Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo menar i korthet att vårdnadsbidraget försvårar integrationen av nyanlända invandrarkvinnor på arbetsmarknaden och bör därmed avskaffas. Helt enkelt vill man se kortare föräldraledighet för de nyanlända.

Utrikes födda kvinnor är den grupp som har allra svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden. Föräldrapenningen är i dag en ”kvinno- och fattigdomsfälla” som kan fungera som en sorts socialbidrag i flera år. Föräldrapenningen kan hämma invandrarbarnens möjlighet att få gå i förskola och lära sig svenska. Inga krav ställs heller på den som har föräldrapenning att delta i SFI eller i arbetsmarknadsinsatser. Författarna vill därför att antalet föräldradagar kopplas till barnets ålder och föreslår en utredning.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP):

— Utredningen pekar på ett reellt problem och en delförklaring till att det tar så lång tid att komma ut på arbetsmarknaden. Därför vill jag titta närmare på det.Grundbeloppet i föräldraförsäkringen ger 5 400 kronor i månaden, vilket kan vara ett ganska starkt incitament att stanna hemma tror jag.

Vårdnadsbridraget är Kristdemokraternas baby inom familjepolitiken, något de fick igenom som en kompromiss. Förslaget möter därför inga positiva miner hos KD. Deras partisekreterare Acko Ankarberg ger tummen ner.

— De lyfter fram familjepolitiken som boven i dramat när det egentligen handlar om att man inte får jobb och utestängs från de jobb som finns, säger hon

Hela rapporten
Videoseminarium
Experter sågar

Så om man avskaffar vårdnadsbidraget kommer klanstyrda outbildade helinsvepta kvinnor med analfabetism i bagaget snabbare ut på arbetsmarknaden? Kvinnor som inte sällan också har 5-12 barn.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt