lördag 4 juni 2011

45 procent av grundskoleeleverna i Antwerpen muslimer

ISLAMISERINGEN Belgien är ett av de europeiska länder som drabbats värst av den pågående islamiseringen och som en konsekvens av detta består nu hela 45 procent av landets grundskoleelever av muslimer. För bara 18 månader sedan var siffran 40 procent.

Knappt hälften av grundskoleeleverna i Antwerpens kommunala grundskolor är muslimer, en ökning med 12 procent jämfört med skolåret 07-08. Siffrorna är baserade på hur många elever som sätts i islamiska klasser. Datan är framtagen på begäran av partiet Vlaams Belang.

Föräldrar i Antwerpen kan välja i vilken slags klass deras barn ska gå i; katolsk, protestantisk, ortodox, anglikansk, judisk, islamisk eller sekulär.

Av 10 749 grundskoleelever valde 4 890 (45,5 procent) islamiska klasser.

Bare Naked Islam

Relaterat

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt