lördag 25 juni 2011

Var tredje utlandsstudent dyker inte upp i skolan

Lyssna: Dålig kontroll av uppehållstillstånd till studenter

BLUFF 14 188 utlänningar (16 procent av samtliga beviljade uppehållstillstånd: 91 458 personer) fick ettårigt tillstånd att studera i Sverige förra året. Men polisen har gjort en stickprovskontroll, vilket omfattade ett par hundra fall,och den visade att var tredje student aldrig dök upp på skolan. Kontrollen hittills är nära nog noll och det finns ingen myndighet som ansvarar för det, inte ens Migrationsverket, trots att Verket själva gjorde en liknande kontroll för sju år sedan. Då var resultatet lika illa – bara tre av fyra inresande studenter studerade.

Regeringen har dock ändrat reglerna och från hösten införs studieavgifter för utlandsstudenterna samt att att högskolorna har obligatorisk anmälningsplikt till Migrationsverket av de som inte dyker upp. Migrationsverket kan då återkalla uppehållstillstånden.

Uppehållstillstånd i Sverige 2010

Ännu ett sätt att ta sig in i Sverige, gå under jorden och leva är illegalt för att sedan söka asyl med tiden. Och ännu värre att det är först nu man gör något åt det.

I Storbritannien är det ett välkänt problem:

”Bogus students from overseas are costing taxpayers up to £493 million a year, a report claims. The study by think-tank Migrationwatch says tens of thousands of foreign students are 'disappearing underground' to take jobs on the black market. They are filling up to 32,000 posts which could be legally held by the 2.5 million unemployed British workers, the report says.”

Daily Mail
Daily Mail

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt