söndag 12 juni 2011

Islams sanna natur

INSÄNDARE Under flera århundraden sedan islams begynnelse har människor undrat vad islam är och vad den står för. Vad var det som fick islam att att bli så stor som den är idag och den stora frågan som många ställer sig, hur och på vilket sätt har den kunnat få ett fäste i väst idag?

Sedan profeten Muhammed förkunnade koranen fram till modern tid har jag liksom många andra människor flytt från ett muslimskt förtryck där diskriminering, mord, våldtäkt och misshandel var en vardag för speciellt kristna och judar. Trots att många vänsterextremister och politiker i regeringen påtalar att detta är fredens och rättvisans religion måste man ställa sig frågan, varför så många kristna och judar har blivit tvungna att fly från sina hemländer till västvärlden.

Det är inte mycket vi kan göra när det är regeringen som bestämmer över hur samhället skall se ut och vad för demokratiska rättigheter varje medborgare har, men vi kan höja rösterna och upplysa människor om vad som pågår i Mellanöstern och i västvärlden idag.

För att ni skall förstå koranens uppbyggnad och innehåll tänkte jag gå igenom lite grundläggande fakta kring muslimernas heliga skrift. Detta kommer att leda till att ni förstår hur jag tänker och hur muslimer förhåller sig till den.

Enligt muslimsk tradition är koranen direkt från Gud, d v s icke skapad. Detta gör att koranen är den perfekta kopian av den perfekta boken, boken utan någon moder. Om man som god muslim ifrågasätter något av de 114 suror som finns i den hädar man och är ingen riktig muslim.

Om man utgår ifrån denna enkla premiss kan man förstå hur en praktiserande muslim tänker. Han/hon måste följa det som står i koranen annars går man emot Allahs vilja. Koranen är uppdelad i två sektioner, den medianska och den mekkianska.

I den mekkianska delen av koranen får man stifta bekantskap med en helt vanlig bok med många kristna och judiska influenser vilket i sig inte är någon överraskning eftersom Muhammed under den tiden i Mekka omgärdades av både judar och kristna. Detta resulterade att han tog med många idéer från dessa religioner. Sedan när han flydde till Medina när Quraish stammen inte längre ville ha honom skapade han den medianska delen som mestadels handlar om Jihad och om hur man skall slå tillbaka mot hedningar och diverse folkgrupper.

Nu kanske många undrar varför jag tar upp just detta, men jag tror att detta är otroligt viktigt att veta när man läser koranen. Detta kommer att visa hur fascistisk islam egentligen är i sin sanna natur. I sura 5:51 står det så här:

TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga.

Detta visar vilken tolerans som verkligen existerar inom den muslimska läran. Det som vi i väst kallar för demokrati och mänskliga rättigheter är en synd mot Allah i muslimsk benämning. Då kvarstår den svåra frågan; Vilka muslimer i väst har en dold agenda mot västvärldens demokrati och vilka har tagit den till sig?

Om vi spinner vidare om vad som står i koranen tänkte jag att vi tittar lite närmare på sura 9:5:

När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda  avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Om en muslim säger att det är synd att döda enligt hans tro då ljuger han. En muslim har all rättighet i världen att döda icke-muslimer om de vägrar att bekänna islam som den rätta tron. Detta gör att de som inte är muslimer har ett ultimatum. Antingen accepterar de islam som den sanna tron och betalar zakat-skatten som är en av islams fem grundpelare eller så dör dem. Genom historien har detta varit en bidragande faktor till varför islam lyckades skapa sig ett så stort herrevälde i Mellanöstern och nästan mer eller mindre utrota de kristna och judiska minoriteterna som en gång i tiden bodde där. Vidare skriver muslimen Bushari, som är känd som en av dem som samlade mest berättelser och traditioner ur profetens liv, att;

När profeten vandrade i öknen stötte han på en judisk stam. Han gick in i stammen med sina män och halshögg mellan 400-600 judar och konfiskerade allt de ägde.

Utgår vi ifrån denna handling som Muhammed gjorde måste vi samtidigt konstatera att när en muslim halshugger eller mördar någon icke-muslim följer han bara sin profets exempel och ingen annans. Detta gör att ingen kan klandra en muslim från att döda då koranen och hadithen säger att man har rätt att ta någon annans liv.

Om inte länder med muslimsk majoritet tvingade icke-muslimer att konventera skulle det inte idag finnas över 80 000 syrianer i Sverige. Balkanhalvön skulle inte vara till hälften muslimskt, judarna skulle inte leva i en diaspora och framför allt skulle inte hatet som finns bland många invandrande människor idag att finnas om bara muslimer lät människor vara ifred och utöva sin religion i det tysta.

Jag är inte här för att döma några muslimer utan jag vill försöka ge er fakta på bordet. Det är ytterst viktigt för oss som bor i västvärlden att förstå och veta vad som verkligen står i koranen och vad för konsekvenser den har gett för många människor. Geert Wilders sa en gång att koranen är lika avskyvärd som Hitlers Mein Kampf. Jag tror att det ligger någoting i det han säger. Ordet Jihad som många muslimer använder sig av idag betyder på engelska self struggle, som på svenska översätts till min kamp. Jag har inte för avsikt att jämföra de båda böckerna men man kan dra paralleller mellan dessa två som två ideologier som strävar efter ett mål. Mein Kampf med ett nazistisk tankesätt och koranen som en politisk muslimsk ideologi.

Alex

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt