lördag 4 juni 2011

Blott barbariet var en gång fosterländskt

POLITIK I mitten av december 2010 hölls en riksdagsdebatt om kulturbudgeten då kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth avslutade sitt anförande med att citera det lösryckta stycke ur en av Esaias Tegnérs dikter, där det sägs att blott barbariet var en gång fosterländskt. Därmed har även kulturministern anslutit sig till Reinfeldts ståndpunkt om att det svenska endast är barbari.

Det slutar dock inte där. Mattias Karlsson,  kulturpolitisk talesman för SD, replikerade nästkommande moderata talare som råkade vara Amir Adan, ledamot av kulturutskottet. Karlsson frågar Adan om han personligen, och det moderata partiet som helhet, står bakom Reinfeldts och Adelsohn Liljeroths uttalanden om att det svenska endast är barbari samt ifall det bara är den svenska kulturen som, enligt moderaternas mening ”blott är barbari”, eller om detta även gäller någon annan kultur.

Adans svar blev: – Ja, jag stöder det som kulturministern har tagit upp och även det som Fredrik Reinfeldt har talat om tidigare.

Med andra ord är Reinfeldt inte ensam om att tycka som han gör och vi kan således utgå ifrån att Moderaterna som parti, inklusive hela alliansen, intagit en oikofobisk ståndpunkt gentemot allt svenskt.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt