fredag 3 juni 2011

Sverige målet för allt fler asylsökande

ASYLSÖKANDE Det menar Henrik Emilsson som driver Integrationsbloggen. I en aktuell post skriver han följande:

År 1999 sökte 11230 personer asyl i Sverige, vilket var 2,4 procent av de totalt 470000 asylsökande i Europa det året (källa: UNHCR). Drygt tio år senare, år 2010, sökte 31900 personer asyl i Sverige, vilket var 12,4 procent av de 258000 som sökte asyl i EU-27 (källa Eurostat). Allt fler av världens asylsökande söker sig alltså till Sverige. Diagrammet nedan (klicka för större bild) visar antalet asylsökande de senaste fem åren i relation till befolkningens storlek (källa UNHCR). Under den perioden har 101050 personer sökt asyl i Sverige. Hade Sverige legat på snittet i Europa hade antalet varit omkring 15000.

Anledningen till att Sverige lockar allt fler av de asylsökande som tar sig till Europa är många, t.ex. att:

  • Asylsökande i Sverige har det bättre än i andra länder när det gäller t.ex. boende och möjlighet att arbeta.
  • Sverige har mer generösa asylregler än andra vilket gör att fler får stanna.
  • I Sverige får de som beviljas asyl direkt permanent uppehållstillstånd. I andra länder är uppehållstillstånden oftast temporära, vilket inte ger tillgång till lika rättigheter.
  • Sverige är ett av få länder utan försörjningskrav för anhöriginvandring.
  • Den svenska välfärdsstaten kan särskilt locka de som har svagt humankapital.
  • Kedjemigration.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt