tisdag 7 juni 2011

Muslim vägrar utsätta döttrar för könsstympning

OMSKÄRELSE Det barbariska ingreppet med (kvinnlig) könsstympning, eller omskärelse, är förbjuden i Sverige. Det är också förbjudet att medverka till att ingreppet utförs i ett annat land.

Muslimen Ahmed Ballal Ahmed och hans familj, fru och fem barn, utsätts för hårda påtryckningar av släkten: barnens mormor och en morbror och andra i Sudan. Alla vill att han ska skicka de tre minder-åriga döttrarna till könsstympning. Men han vägrar. För två år sedan ljög han ihop en semesterhistoria att resa med barnen till Europa, till Sverige. Familjen har en faster här. Men pengarna räckte bara till flygbiljetter till Ahmed och tre av barnen. Övriga två och hustrun finns kvar i Sudan.

Ahmed Ballal Ahmed och de tre barnen har numera PUT, bor i Uppsala och försöker få hit de andra i familjen snarast möjligt.

Han ljuger friskt för släktingarna i Sudan, som tror fortfarande han är bortrest för att könsstympa döttrarna. Och han ger en vink om varför så många sudaneser, somalier och andra muslimer delvis söker sig hit:

- Alla därhemma tror att omskärelse går att göra här i Sverige och att jag tänker ta itu med det.

Varför är du emot könsstympning?

–  Jag vet allt om nackdelarna med omskärelse, jag har nära släktingar som dött av det. Det är skitigt, man använder smutsiga rakblad, många kvinnor dör, antingen vid omskärelsen eller när de föder barn. Det är en fruktansvärt grym sedvänja, mina döttrar ska aldrig utsättas för det, säger Ahmed Ballal Ahmed.

–  Visserligen vill de ha mitt samtycke men vägrar jag kan de göra det ändå. Det är kvinnorna och det är de äldre som bestämmer när var och hur en flicka ska omskäras.

Han uttrycker flera gånger sin tacksamhet över att Sverige tagit emot dem. Den delade familjen trivs i Uppsala, barnen går i skolan, de har lärt sig svenska och i närheten bor barnens faster.

UNT

Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning. Den vanligaste formen av stympning är att man skär bort toppen av klitoris och även delar av eller hela de inre blygläpparna. I Sudan skärs hela klitoris bort, man syr även ihop blygläpparna och lämnar bara en liten öppning för menstruationsblod och urin, en så kallad faraonisk omskärelse.

Innan bröllop måste kvinnan skäras upp igen för att mannen ska kunna tränga in vid samlag. Vid förlossning måste kvinnan skäras upp för att barnet ska ha någon chans att födas, efter förlossningen blir kvinnan hopsydd igen. Oftast utförs könsstympningen utan bedövning med hjälp av ett sönderslaget glas, burklock, saxar, eller rakblad. Flickorna hålls fast med benen isär av de äldre kvinnorna vid en ceremoni hemma eller hos en släkting. I värsta fall leder ingreppet till döden.

Ingreppet medför stora risker för blodförgiftning, infektioner och urinläckage, smärta och värk i underlivet, klåda, cystor, svårigheter att kissa, besvärliga menstruationer, sterilitet, problem vid förlossning, smärta, urinvägsinfektion, njursten, svårighet att njuta av sex och psykiska problem.

Könsstympning av kvinnor förekommer från Indonesien i öst till Peru i väst men vanligast är dock sedvänjan i Afrika. Det är ett sätt att kontrollera kvinnors sexualitet, så att de inte har sex innan de gifter sig eller för att göra det svårare att njuta av sex.

Kvinnlig omskärelse är en gammal tradition och är inte kopplad till någon särskild religion. Men muslimer anger ofta religionen som skäl, även om det praktiserades redan före islam och trots att de flesta muslimer inte utövar den. Koranen innehåller inte någon uppmaning men i några hadith (yttranden som tillskrivs Profeten Mohammed) omnämns den.

Borttagandet av det som man anser vara de "manliga delarna", klitoris och blygläpparna, ska förhöja flickornas kvinnlighet och är liktydigt med foglighet och lydnad. Unicef uppskattar att det lever 70 miljoner flickor och kvinnor i världen som blivit könsstympade. I Sverige bor cirka 16 000 flickor och kvinnor som kommer från länder där könsstympning utövas.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt