lördag 18 juni 2011

C vill ha kortare föräldraförsäkring för invandrare

Lyssna: C vill ha kortare föräldraförsäkring för invandrare

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING Maud Olofsson påpekar i dag i Sveriges Radio att man bör korta föräldraförsäkringen för invandrare. En förälder som inte är svensk medborgare och bor utanför Sverige har i regel redan i någon form varit föräldraledig med sina barn i sitt forna hemland. I dag räknas dessa dagar inte med då föräldern flyttar till Sverige och blir svensk medborgare. I stället får föräldern ytterligare föräldradagar för varje barn och kan alltså vara vara hemma långt längre med varje barn jämfört med vad svenska föräldrar kan vara. Detta är ett kryphål i lagen och var sannolikt inte avsikten med lagen då lagen stiftades.

Några sidoeffekter av reglerna är att många svenska nybyggare i stället för att lämna barnen på dagis och ställas till arbetsmarknadens förfogande blir kvar hemma i något som ofta blir en kvinnofälla. Andra problem är att det tar längre tid för barnen att integreras i det svenska samhället genom att träffa svenska barn på dagis. Ytterligare problem är att statistiken för hur snabbt nysvenskar kommer i arbete blir skev då dessa ”föräldralediga” inte redovisas som arbetslösa. Dessutom belastas samhället onödigt mycket och riskerar att diskriminera svenska föräldrar som inte får vara hemma lika mycket som invandrade småbarnsföräldrar.

Så sent för ett år sedan då Nyamko Sabuni ifrågasatte kryphålet anklagades hon för att diskriminera föräldrar som inte är svenskfödda. Ett klassiskt motargument mot ifrågasättande som tangerar integrationsfrågor.

SR

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt