onsdag 15 juni 2011

Islams sanna natur, del 2

INSÄNDARE En tendens från västerländska politiska ledare är att förneka länken mellan den ortodoxa islamiska vardagen och terrorism. Detta förgrenar och genomsyrar hela det västerländska samhället från universiteten till median. Var än du tittar, i Europa och Nordamerika har etablissemanget en tendens att påstå att islam är någon slags mystisk, äkta islam som i den politiska korrekthetens rätta benämning skulle vara en fredlig och tolerant religion. Samtidigt tar vänsterpolitikerna avstånd från terrorism som begås i islams och Allahs namn och menar att dessa inte representerar den rätta islam. Om detta är fallet skulle jag och många andra vara otroligt tacksamma om vi fick en förklaring från dessa människor om kontinuiteten av våld som utförs av muslimer och islam från profeten Muhammeds tidiga dagar och hans närmaste efterträdare tvärs genom flera hundra års nedtecknad historia.

Den stora frågan vi kan ställa oss idag är: stödjer islam och den islamiska civilisationen våldet som begås i dess namn runt om i världen idag?

På den frågan är jag villig att svara ett starkt och ärligt ja på. De muslimska texterna, både koranen och haditherna och tolkningar av haditherna, islamisk juridik, teologi och tradition, alla dessa vittnar om att islam har en utvecklad doktrin som ger mandat att bruka våld mot otrogna, icke-muslimer med andra ord.

För att visa vad jag menar har jag valt att lyfta fram en del suror som ger stöd för min tes och samtidigt få er läsare att förstå precis hur jag tänker. Jag kommer också ge er en liten inblick i hur en muslim förhåller sig till profeten Muhammed och haditherna som behandlar hans handlingar.

Enligt de flesta muslimska samhällen och människor som finns i vår värld betraktas Muhammed som den perfekta mannen med de näst intill perfekta handlingarna. Detta gör att nästan hela den muslimska världen ser Muhammed som den perfekta förebilden, vilket indirekt gör att alla rättrogna muslimer som vill följa koranen och islam i sin renaste form bör efterlikna profeten och hans handlingar så mycket som de bara kan. Men detta medför också konsekvenser. Flera berättelser ur profetens liv som muslimer måste betrakta som rättfärdiga är i våra västerländska öron barbariskt och avskyvärt.

Historien om Rabbi Kinana är en väldokumenterad historia inom islam. Han torterades till döds på befallning av profeten själv. De stack ut hans ögon, skar av hand händer och fötter och slutligen halshöggs han.

Om man utgår från premissen att en muslim anser att Muhammeds handlingar är ett föredöme för hela mänsklighetens beteende måste vi samtidigt konstatera att den islamiska tron inte fördömer våld mot otrogna. För att ge ett konkret exempel på detta är det bara att titta på Libanon som alltid har varit kristet men som idag hotas av Hizbollah. Anatolien var ett kristet land i flera hundra år tills osmanerna tog makten och näst intill utrotade alla kristna. Idag är dem mindre än 100 000 kvar i nuvarande Turkiet. I Irak har de kristna minoriteterna successivt minskat efter allt flera terrordåd.

Listan kan göras mycket längre än så, men min poäng är att islam har spritt sig och den fortsätter att spridas. Vi står inför en kamp där vår demokratiska rättighet att få vara en fri individ står på spel. Islam är en totalitär ideologi som bygger enbart på Allahs befallningar, det finns inget utrymme för något annat tankesätt än den muslimska.

I sura 98:6 säger koranen:

Sannerligen, de som inte tror (på islam och koranen) bland folken i skriften (judar och kristna) Al-mushrikun – andra icke-troende kommer att vistas i helvetets eldar. Dessa är det värsta avskummet bland Guds skapelser.

Om vi tittar närmare på denna sura och funderar på vad den egentligen säger får vi en ny kunskap om vad islam verkligen tycker om icke-muslimer. Vi är det värsta avskummet bland alla varelser vilket gör att vi står lägre i rang än både grisar och hundar (allmänt känt som de lägsta djuren i den muslimska världen).

Sahih Al – Buhari skriver i vol 4, bok 52 hadith 53:

Martyren som ser överlägsenheten i martyrskap, skulle vilja återvända till världen för att bli dödad igen, för Allahs skull. Profeten sade; En enda ansträngning till kamp för Allah vare sig på förmiddag eller eftermiddag är bättre än hela världen och alla dess skatter.

Utgår vi ifrån dessa två verser, den ena som är tagen ur koranen och den andra som är en tolkning av den specifika suran, måste vi dra slutsatsen att islam är en tyrannisk ideologi som saknar en normal känsla av naturlig moral. Islam fördömer inte våld mot otrogna eftersom Buhari nämnt ovan att det är en ära att dö för Allahs sak, och en skyldighet för varje trogen muslim att delta i ett heligt krig (jihad). Detta garanterar martyrer en plats i paradiset med flera vackra flickor.

Hela den islamiska ideologin bygger på att möta de otrogna på slagfältet, och ställa dem inför valet att antingen konvertera till islam eller att acceptera en andra klassens dhimmi-status inom den islamiska staten. Om inget av dessa alternativ accepteras, kriga mot dem.

För att vidare visa vad jag menar har jag valt ut sura 9:29 som jag hoppas ger er en större förståelse av mitt resonemang.

Slåss mot dem som inte tror på Allah eller på den yttersta dagen, eller förbjuder det som har förbjudits av Allah och hans budbärare. Och slåss mot dem som inte accepterar den enda sanna religionen bland folken i skrifterna (judar och kristna) tills de betalar jizyah med full underkastelse.

Utifrån dessa suror måste vi dra slutsatsen att islam har sina rötter i en fascistisk politisk ideologi men använder religionen som en täckmantel för sina verkliga syften. Det är en ideologi som inte accepterar någon utanför de islamiska normativa diskurserna som har skapats utifrån koranen och diverse islamiska texter. Det är en ideologi med ett syfte och ett mål – att utsöndra varje västdemokratisk värdegrund och stadgar och skapa en enad islamisk stat utifrån deras heliga skrift.

Sayyid Qutb som var och är en av den muslimska världens största tänkare sade under sin tid att sharia lagarna behövs för att stabilisera den islamiska världen. Han förespråkade att en muslim hade all rättighet i världen att bruka våld mot otrogna. Han menade att det var viktigt att ta över falska regimer med våld och placera sanna trogna muslimer vid ämbetet som lyder koranen.

Med andra ord måste vi i väst förstå att islam inte är någon demokrati, den är byggd på teodemokratiska idéer som menar att varje stat skall utgå ifrån Allahs lagar och ingen annans. Våra politiker måste sluta vara så naiva och ta till sig de historiska fakta som läggs fram på bordet. Vi står inför en mörk och dunkel men framför allt orolig framtid till mötes. Vi måste upplysa våra medmänniskor om vad som håller på att hända i Europa och vad islam egentligen står för. Det är nu eller aldrig, vi har inte råd med flera misstag.

Alex

Islams sanna natur (Del 1)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt