fredag 10 juni 2011

Insändare: Religiösa särrättigheter

Alia Khalifa..

INSÄNDARE Debatten om niqab och DO:s beslut att det var diskriminering att stänga av en niqab-klädd kvinna (Alia Khalifa, anm PI) från barnskötarprogrammet rasade i vintras och många argument för och emot stöttes och blöttes. I grunden handlar detta om religionsfrihet kontra värderingar, sociala koder och andra lagar som allt oftare kolliderar i dagens mångkulturella Sverige.

"Jag tror det är för enkelt att göra detta enbart till en djurrättsfråga."

Det säger civilminister Stefan Attefall om möjligheten att tillåta halal- och kosherslakt i Sverige.

Inledningsvis kan det slås fast att det står ingenting i Koranen eller haditherna som säger att en kvinna skall täcka allt utom ögonen. Vissa extremare grupper inom islam har tolkat delar av texterna som att det finns stöd för detta, men enligt majoriteten av islams lärda är niqab ingen plikt. Vad som står i just islams texter är dock irrelevant, att täcka ansiktet kan vara ett uttryck för en persons religion oavsett om religionen är en tolkning av islam eller för att man tror på det stora spaghetti-monstret.

DO skriver om detta på sin hemsida:

"Är niqab verkligen ett religiöst plagg? Att som muslimsk kvinna välja att bära niqab får i normalfallet anses vara ett uttryck för religion. Men ur diskrimineringsperspektiv spelar det ingen större roll om niqab betraktas som uttryck för religion eller kultur. Diskrimineringsgrunderna religion och etnisk tillhörighet kompletterar varandra så att vad som kan uppfattas som ett kulturellt eller traditionellt uttryck i allmänhet faller in under någon av dessa diskrimineringsgrunder."

Enligt DO borde det alltså bryta mot diskrimineringslagen att utestänga en person från en utbildning för att denne väljer att täcka sitt ansikte med rånarluva och skidglasögon eller Darth-Vader-mask av religiösa eller kulturella skäl. Om inte så skulle detta betyda att endast muslimer har rätt att täcka ansiktet av religiösa skäl och det skulle vara Verklig diskriminering.

Vad som däremot Är relevant är ifall en religiös person har större rättigheter än en icke-religiös person på grund av att personens religion påbjuder vissa saker. Har jag rätt att täcka ansiktet med niqab även om jag inte är det minsta religiös utan bara råkar finna det vara ett trevligt klädesplagg och sedan kräva att samhället anpassar sig efter detta? Har jag som man även denna rätt?

Väl värt att notera är att man redan idag gör undantag i lagen när det kommer till religion.

Ur lagen om maskeringsförbud: "1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst […] får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation[…] Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl[…]"

Med andra ord skulle maskerade demonstranter kunna komma undan genom att hävda att de täcker ansiktet av religiösa skäl. Om denna rättighet endast omfattar religiösa människor borde väl ändå detta ses som diskriminering mot icke-religiösa? Ska man tro JK så är detta inte möjligt, eftersom man vid upprepade tillfället slagit fast att en minoritet inte kan diskriminera en majoritet. Jag tror att de som växte upp i apartheidens Sydafrika och shia-muslimerna i Irak är av en annan uppfattning.

Vidare skriver DO på sin hemsida:

"Får man förbjuda niqab i skolan? Att utestänga en elev från undervisning bara för att hon bär niqab, utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna, strider enligt DO:s uppfattning mot diskrimineringslagen."

Vilka specifika förutsättningar det är som skulle kunna påverka möjligheten till ett förbud väljer DO dock att utelämna, men man får väl i logikens och jämställdhetens namn anta att samma förutsättningar måste tas hänsyn till även för andra typer av maskering.

Smaka på följande mening: Att utestänga en elev från undervisning bara för att han bär rånarluva, utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna, strider enligt DO:s uppfattning mot diskrimineringslagen

Om man lyssnar på kvinnorna i fråga och på flera förespråkare av bärandet så återkommer argumentet att liknande situationer kunnat lösas med lite kreativitet, t.ex. har kvinnor med niqab fått sitta längs fram i lokalen och där kunnat ta av den då inga män kunnat se deras ansikten. Väl värt att anmärka på är Varför kvinnan skall täcka sitt ansikte för män, detta är för att förhindra att väcka männens lustar. Skulle "lite kreativitet" kunna lösa liknande problem för mig som man? Om jag hävdade att jag av religiösa skäl var tvungen att dölja mitt ansikte för kvinnor för att inte väcka deras ohämmade attraktion till mig själv, men att jag var villig att bortse från detta om de satt längre bak i lokalen.

Jag kan med stor säkerhet påstå att reaktionerna från landets feminister inte hade låtit vänta på sig. För de som inte tidigare läst den kan följande artikel på PI sätta saken i perspektiv.

En annan läsvärd artikel om planerna på att tumma på svensk lagstiftning är förbudet mot halalslakt upphävs. I en tid då obedövad kastrering av smågrisar förbjuds diskuterar regeringsföreträdare möjligheten att frångå svensk djurskyddslagstiftning för att tillmötesgå religiösa grupper.

Dessa och andra liknande exempel visar på en skrämmande trend, att samhället börjar acceptera att svensk lagstiftning och värdegrund åsidosätts för att tillfredsställa religiösa och kulturella gruppers särintressen. Att alla ska få leva som de själva vill och det ska ingen annan lägga sig i, äkta mångkultur och kulturrealtivismens kärna.

I en sekulär demokrati (som Sverige utger sig för att vara) måste svaret på frågan om religion ska vara grund för särrättigheter vara ett rungande Nej. I en sekulär demokrati Måste vi vara beredda att säga att vissa värderingar Är bättre än andra och att de Är det som gäller i landet, annars kommer splittringen av landet att växa sig allt större.

Jonas

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt