tisdag 21 juni 2011

56% av flyktingarna fortfarande arbetslösa efter nio år

MASSINVANDRINGEN En färsk rapport från Länsstyrelsen visar att så många som 56 procent av de så kallade flyktingarna i Sverige fortfarande inte har lyckats hitta en försörjning efter nio år i landet.

I genomsnitt har 44 procent av de som kommit till Sverige under det senaste decenniet skaffat jobb efter nio års tid i landet. Tittar man på Stockholm enskilt är motsvarande siffra 54 procent. Medan något fler invandrare lyckas finna jobb i Stockholmsområdet jämfört med resten av landet är betydligt fler arbetslösa än befolkningen i stort.

– Det finns inga specifika mål för hur många invandrare som borde vara anställda, men dessa siffror jämfört med befolkningen i stort är naturligtvis väldigt dåliga, säger Luiza Jastrzebska på Länsstyrelsen till The Local.

Trots att situationen som sagt är något bättre i huvudstaden anser man i Stockholms län att mer måste göras för att hjälpa nysvenskarna att finna jobb.

– Vi måste förbättras betydligt då det kommer till att skapa möjligheter för en snabb etablering i det svenska samhället. Stockholmsregionen behöver alla som kan bidra till tillväxt och utveckling, säger Stockholms landshövding Per Unckel (M) i ett uttalande.

Särskilt invandrade kvinnor har enligt rapporten svårigheter med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Jastrzebska poängterar att det är svårt att jämföra Sveriges siffror med andra europeiska nationer av flera skäl, bland annat på grund av hur man använder definitionen ”flykting” – som felaktigt används för nästan alla invandrare till Sverige trots att blott fem procent av de som årligen kommer är riktiga flyktingar med skyddsbehov (PI:s anm.). Vidare berättar hon att utrikesfödda svenska medborgare inte är inkluderade i studien, utan bara så kallade flyktingar.

The Local
Länsstyrelsen

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt