onsdag 20 april 2011

Vill införa intyg i uppförande

NORGE Introduktionskursen i Norge innefattar idag dokumentation på tester man genomfört, hur många timmar och att man fullföljt.

Det är Torbjørn Røe Isaksen (H) som till VG berättar att det inte är tillräckligt. När introduktionskursen är klar bör det även finnas intyg om personens karaktär i ordning och uppförande tillsammans med information om ogiltig frånvaro. Han säger att ett sådant system kommer ge invandrare en bättre förståelse för vad det norska samhället kräver.

- Det här är vårt stora integrationsprogram, det är viktigt att man inte bara blir bekant med samhället utan också med norska normer. Det handlar om närvaro, uppförande och att komma i tid säger Isaksen.

Isaksen tycker inte att invandrare generellt har sämre ordning eller uppförande men att det är uppenbart att en del från andra länder har andra normer för vad som är gott uppförande.

Intyget ska sedan vara tillgängligt för möjliga arbetsgivare som ska kunna se om den som söker har nedsatt karaktär och kunna ha detta i åtanke.

Statssekreteraren Kirsti Bergstø (SV) på barn, jämställdhet- och integrationsfrågor tycker inte att det finns något problem.

Bergstø säger till VG att det här bara skulle öka misstankarna mot invandrare och anser inte att det finns något stort problem. Det är de konservativa (H) som skapar ett problem.

Vidare säger Bergstø att det handlar om äldre och att man inte behöver lära vuxna att bete sig genom att ge dem ett betyg. Språkutbildning och förståelse av samhället är mycket viktigare.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt