lördag 23 april 2011

Geert Wilders i Köpenhamn 2008

ISLAM 2008 besökte Geert Wilders Trykkefrihedsselskabet i Köpenhamn och gav detta tal.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt