fredag 15 april 2011

Var finns analysen av kulturella grupperingars samverkan?

OPINION Om vi ska ha ett multikulturellt samhälle med en flora av olika grupperingar är det hög tid att förklara för alla grupper och individer hur grupperna interagerar och hur de har interagerat historiskt. Varför är en grupp förbannad på en annan grupp? Kanske finns det en väldigt enkel förklaring som då kan göra att människorna kan ha överseende med problemet eller till och med lösa problemet. Varför saknas denna analys i Sverige?

Faktum är att jag nästan aldrig har träffat någon människa som jag tyckt riktigt illa om. Några undantag finns. De undantagen kan inte kopplas till någon religion eller etniskt ursprung. Vad jag bevisat genom empiriska studier genom livet är att två individer som träffas, oavsett ursprung, oftast har ganska trevligt ihop en stund. Tills de stillsamt skiljs åt, eller kanske blir vänner för livet. Jag är knappast ensam om detta resonemang och definitivt har jag inte skapat någon kontrovers.

Världen byggs upp av dessa trevliga individer som borde fungera alldeles utmärkt ihop, och ändå har människor alltid krigat och dödat varandra, slagits mot det andra fotbollslagets anhängare, torterat den som inte tror eller tror på demokrati, lemlästat den som föddes in i en annan religion eller för att någon tycker sig ha rätt till någon annans landremsa. Dessa trevliga individer som i grunden är väldigt lika gör så mot varandra.

Människor är människor och hyggligt lika oavsett ursprung. Så vad är problemet?

Allting måste styras av grupptillhörighet. Där startar problembilden. Samtliga individer är medlemmar av en grupp. kanske har individerna i gruppen inget mer gemensamt än att det hejar på samma fotbollslag eller bor på i närheten av varandra.  Grupptillhörigheten som kanske bara är en känsla av att höra ihop, kanske endast är att tro på samma gud, kanske endast är att säga ”jag är dansk” eller ”detta är min familj”. Men, vi tillhör alla en grupp som delar en kultur även om vi som individer är olika inom gruppen.

Så varför har jag till dags dato inte sett hur de som förväntas kunna ta strategiska beslut för Sveriges utveckling försöker sig på att förutspå hur grupper kommer att interagera om säg 50 år. Eller hur de interagerar idag för den delen. I debatter på TV ser jag individer som skall representera en annan invandrad grupp visas upp som djur på Zoo och någon säger ”titta titta, han talar som vi. Se vad bra mångkulturen fungerar”? Det finns inget problem med att ta in nya individer i samhället! Det är ointressant att tala om. Det intressanta börjar när grupper ställs mot varandra och nya grupper skall integreras med andra grupper! Var är de debattprogrammen?

Till och med etablerad media analyserar dagligen konflikter runt om i världen ur ett etniskt och religiöst grupp-perspektiv (Syrien, Irak, forna Jugoslavien, nordafrikakonflikterna osv). Det perspektivet är vardagsmat i t.ex. Radio P1. Som om det vore självklarheter att multietnicitet och multireligiositet bidrar till konflikter och måste vägas in för att kunna lösa konflikter. Vad kommer t.ex. hända med gruppernas relationer i Sverige då en kris slår mot samhället. Kanske en extrem global lågkonjunktur med massarbetslöshet som följd av ett stort krig någon stans i världen. Kommer grupperna närma sig varandra eller kommer dom fjärmas från varandra? Vad kommer hända om det bara rullar på? Jag vill ha svar på varför detta är relevant för att analysera andra delar av världen, men inte vid analysen av Sverige. Var i ligger skillnaden?

En anledning till att denna aspekt saknas hos samhällets maktspelare kan vara att svenskar har ett kulturarv där dessa tankar är så förbjudna att de inte ens tillåter sig själva att närma sig tankarna. Ungefär som att en djupt religiöst troende inte vågar tillåta sig själv att ens närma sig tanken kring att Gud inte finnas.

Om vi ska ha ett multikulturellt samhälle med en flora av olika grupperingar är det hög tid att förklara för alla grupper och individer vad som händer och hur grupperna interagerar och hur de har interagerat historiskt. Varför är en grupp förbannad på en annan grupp? Kanske finns det en väldigt enkel förklaring som då kan göra att människorna kan ha överseende med problemet eller till och med lösa problemet. Varför tycks vissa grupper isolera sig medan andra grupper upplöses och går in i en annan grupp? Vad kan man lära av det? Varför andra grupper inte löses upp men lever väldigt framgångsrikt och friktionsfritt i parallella samhällen? Andra grupper tycks leva med mycket friktion i parallella samhällen. Varför görs ingen analys? Varför är detta tabu i Sverige?Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt