fredag 29 april 2011

Ung muslimsk flicka tvångsomhändertogs p.g.a skamkulturen

SVERIGE 2011 Den muslimska familjen från mellanöstern kom under 2000-talet som flyktingar till en av Umeås kranskommuner. Men flickorna i familjen var ständigt utsatta och påpassade. I december 2009, när en ung dotter försvann från hemmet, kontaktade föräldrarna socialtjänsten och berättade att hon rymt och varit borta i två veckor. Socialtjänsten tog då hand om flickan och placerade henne på ett HVB-hem, det vill säga hem för vård och boende. När hon skrevs ut bröt föräldrarna all kontakt med socialtjänsten.

Under hösten 2010 rymde dottern igen, nu 14 år gammal, för att hon kände sig hotad av föräldrarna. När hon efter löftet om en resa till Mellanöstern tog tillbaka allt om sin oro för skamrelaterat våld i hemmet blev socialsekreteraren orolig.

När den i dag 15-åriga flickan första gången togs omhand var det för att hon hotat att skada sig, eller ta livet av sig. Utredningen som följde ändrade delvis problembilden och Förvaltningsrätten i Umeå anser i dag att risken är större att föräldrarna, eller andra nära släktingar gör flickan illa än att hon själv gör det trots hennes uttalade självmordstankar.

Nu har hon tvångsomhändertagits.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt