torsdag 21 april 2011

Riksdagsislamisten Waberi fick nej till ny islamisk friskola

AVSLAG Inför läsåret 2012-2013 har elva friskolor skickat in ansökningar till Skolinspektionen om att få bedriva verksamheter i Eskilstuna. En av dem var ”Islamiska Föreningen i Södermanland”, som ville starta Eskilstunas första muslimska friskola.

Ansvarig för ansökan var islamisten Abdirizak Waberi, riksdagsledamot för Moderaterna och f d rektor för den anmälda muslimska Römosseskolan i Gårdsten i Göteborg. Skolan har bönetider på schemat och har en ”moské” i en kal enkel lokal. Det var här som flera muslimer hölls i schack när polisen eftersökte en av de nu friade terrormisstänkta tidigare i höst och en av två terroråtalade somalierna har gått på Römosseskolan; Mohamoud Jama.

Den 26 november 2010 bildade Waberi den ideella föreningen ”Islamiska skolan i Eskilstuna”, där adressen går till c/o Römosseskolan Kanelgatan 38, 424 39 Angered. Den 14 december 2010 gick ansökan iväg  och den registrerades ansökan hos Skolinspektionen den 26 januari 2011. Diarienummer 2011:440. Den islamiska skolan i Eskilstuna planerade för 140 elever från förskoleklass till årskurs sex.

– Vi vill stärka vår ungdomar både som muslimer och svenskar, säger Abdirizak Waberi om Islamiska skolans ansökan.

I ansökan till Skolinspektionen fanns följande angivet:

Startår och –månad förskoleklass
2012 Januari

Startår och –månad grundskola
2012 Januari

Startår och –månad fritidshem
2012 Januari

Årskurser
F-Klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6

Ange planerat antal elever samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
Totalt 140
Fullt utbyggd år 2012

Föreningen egna enkäter vid stadens muslimska församlingar under många år har visat stor intresse för en friskola med Islamisk profil.

Ange om skolan kommer att ha någon särskild inriktning.
Konfessionell

Skolan kommer att arbeta efter den modell som skolorna som ingår i Sveriges Islamiska Skolor har. Skolor såsom Römosseskolan, Islamiska Skolan i Stockholm och Alazhar skolan. Idén är att underlätta integrationen smat skapa en sund och stark medborgarskaps identitet.

Skolans val
Islam och Arabiska

Skolans huvudman är föreningen som väljer en styresle. Styreslen tillsätter en rektor som är ansvarig för skolans organisation. Skolans ledning består av rektorn, administratören och arbetslagrepresentanter.

Huvudmannen kommer att erbjuda undervisning i svenska som andraspråk.

Summa intäkter
7 541 100

Beslutet

Ansökningarna behandlades färdigt av barn- och utbildningsnämnden i kommunen. Bara en av friskolorna fick stöd, och det är inte Waberi. Sedan gick det vidare till kommunfullmäktige. Nu har även de politikerna sagt nej. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet sa blankt nej till en religös friskola. I den borgeliga alliansen sa alla partier utom folkpartiet ja till ansökan.

Man motiverade med att det föreligger en stor risk att en konfessionell muslimsk skola skulle öka segregeringen i Eskilstuna, vilket även barn- och utbildningsförvaltningen ansåg, och skulle motverka det framgångsrika arbete som görs i dag för att stärka lärandet för elever med utländsk bakgrund.

Dessvärre finns fortfarande chansen att Waberi ändå får ett tillstånd av Skolinpektionen trots kommunens nej.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt