söndag 17 april 2011

Skamliga ord

INSÄNDARE "Utan invandring hade vi stått och stampat på ett jordgolv". Dessa ord framförde Anders Borg i riksdagen den 13:e april. Borgs partiledare och vår statsministers ord om att "alla svenska traditioner är barbariska" hann knapp klinga ut förrän Borg drämmer dit med denna skamliga mening. I normala fall hade jag ignorerat dessa ord som patetiska och gått vidare med livet, men de gjorde mig så urförbannad att jag inte kan.

Det verkar gå en röd tråd genom Moderaterna, eller De Nya Moderaterna som man valt att kalla sig, som till varje pris ska nedvärdera allt som kan sammankopplas med Sverige och oss svenskar. Egentligen förstår jag partiets intentioner, men har svårt att se hur dessa ska lösa problemen. Intentionerna är givetvis att försvara en politik som började haverera i mitten av 70-talet och som bara eskalerat under den Moderatstyrda regeringen. Nu tar man till alla knep för att dölja sitt misslyckande och man slåss med näbbar och klor för att få svenska folket att vända ryggen åt de som har mage till att kritisera detta misslyckande. Problemen som de senaste trettio årens misslyckade integrationspolitik har skapat är bl.a. segregation, ett ökat antal utanförskapsområden, en förhöjd otrygghet, en oacceptabel hög arbetslöshet, bostadsproblem, en välfärd i fritt fall och motsättningar mellan olika etniska grupper. Att man inte löser gamla problem med en politik som varje år späder på med nya borde stå klart för varje politiker. Nu finns det inte en fråga och inte en debatt som kan föras utan att våra politiker, media och vissa organisationer okritiskt hyllar mångkulturen och ropar på främlingsfientlighet så fort någon kritiserar den. Vad som tydligen gått obemärkt förbi är att också många med utländsk bakgrund förfasas över utvecklingen och allt som den burit med sig. Jag har ett antal arbetskamrater med utländsk bakgrund som antingen själva anlände som arbetskraftsinvandrare på 60 och 70-talen, eller som har föräldrar som gjorde det. Dessa personer kom inte hit och möttes av allmosor och generösa bidrag, utan fick kämpa med samma förutsättningar som den inhemska befolkningen. Jag har en kvinna från Finland som arbetskamrat. Hon och hennes man kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare i mitten av 70-talet och har jobbat ända sedan dess. Hennes ord är ganska typiska för den situation som rådde innan gränserna öppnades. "Vi kom till Sverige på fredagen och började jobba måndagen veckan efter". Det är så en väl fungerande integration ska bedrivas och det råder ingen tvekan om att denna arbetskraft var nödvändig för svensk industri och att de som anlände från främst Finland och Östeuropa har betytt mycket för svensk välfärd.

För att återgå till Anders Borgs skamliga ord, så önskar jag av hela mitt hjärta att han och hans parti får äta upp dessa i nästa val. Samtidigt hoppas jag att han tar dem med sig nästa gång han besöker gruvorna i Kiruna, stålverken i Luleå/Borlänge, verkstadsindustrierna, byggarbetsplatserna och sjukhusen. Jag tror inte att de som sliter hårt för usla löner tar till sig Borgs ord om att "vi svenskar skulle stampa på jordgolv om det inte vore för invandrarna". Framför allt är dessa ord både nedvärderande och skamliga gentemot våra föräldrar, far- och morföräldrar och deras förfäder som slet ut sig för Sveriges utveckling, välstånd och framtid. Våra svenska uppfinnare skulle säkert vända sig i gravarna om de hörde Borgs skamliga ord och han borde skämmas å deras vägnar. ( länk http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_uppfinnare ) Jag vet inte om Anders Borg syftade på Sveriges industriella historia eller dagens situation, men inte anser jag att alla arbetslösa somalier, afghaner och andra flyktinggrupper som anlänt med hjälp av regeringens generösa politik bygger upp Sveriges välfärd. Inte heller är alla de kriminella som lurar sig in i landet som asylsökande med skyddsbehov intresserade av vår framtid. Däremot är alla de nykomna som också de kämpar i gruvor, på stålverk, på sjukhus och på verkstadsgolv en del av vårt samhälle och inte minst för dess uppbyggnad och framtid. Tyvärr försvinner dessa personer i debatten när Sverige varje år tar emot människor som går direkt in i bidragssystemen för att sedan stanna där. Den kurdisk-amerikanske forskaren Toni Sandandaji hävdar i en forskningsrapport att kostnaden för Sveriges invandring överstiger de 40 till 60 miljarder som professor Jan Ekberg fick fram i sin studie och att det är den utomeuropeiska invandringen som står för merparten av denna. (länk http://www.svensktidskrift.se/?p=23968 )Att hitta på konstgjorda lösningar för att ta fokus från problemen hjälper inte våra politiker, tvärtom. När skattefria zoner införs i vissa utanförskapsområden, när arbetsgivare som anställer invandrare får 75% av lönen finansierad av skattebetalarna och när nya projekt som endast vänder sig till arbetslösa invandrare tas i bruk, så inför man inte bara en diskriminering mot oss etniska svenskar, utan även mot de invandrare som genom åren kämpat för att nå dit de befinner sig och man underminerar definitivt sammanhållningen mellan "dom" och "oss".

En misslyckad integrationspolitik kan aldrig försvaras med att diskriminera den etniska befolkningen och införa förmåner som är till fördel för de som nu anländer från Afrika och Asien. En svensk pensionär har större rätt till vårt välfärdssystem än en nyanländ 70-åring från Somalia. Så är det, så ska det vara och när våra beslutsfattare lärt sig det, kanske vi kommit en liten bit på väg.

Sakine Madon, en av de få medarbetare jag respekterar på Expressen, skrev en debattartikel den 16:e april, som hade rubriken "Den gåtfulla svenskheten". Där hon bl.a. skrev om den nervositet som frågan om svenskhet skapar och tar exemplet från DO där allas vår Katri Linna införde orden "decemberfest" och "vinterpresent". Orsaken till Linnas åtgärd var att inte trampa andra kulturer på tårna, men som Madon skriver: "Jag kan slå vad om att ingen med utländsk bakgrund kände sig ledsen över ordet julfest". Läs gärna artikeln. (länk http://www.expressen.se/ledare/sakinemadon/1.2404555/sakine-madon-den-gatfulla-svenskheten )

Det här givetvis ett problem som Reinfeldt, hans regering samt sju av de åtta partierna i riksdagen har skapat. Varje gång de nedvärderar alla etniska svenskar, varje gång de hävdar att det inte finns något svenskt och varje gång de plockar fram rent diskriminerande åtgärder mot oss "svenskar" så väcker de också en vrede och reaktioner som inte på några vis skapar goda relationer i samhället.

Till sist så måste jag belysa De Nya Moderaterna som parti. Ja, nya är de sannerligen och ett nytt tänkande har de också infört. När vår egen statsminister, vår finansminister, vår justitieminister och andra moderater i riksdagen så öppet nedvärderar oss etniska svenskar och allt som Sverige förknippas med i länder utanför våra gränser, så undrar jag om de vet vilka reaktioner detta leder till? I vilket annat land skulle landets regering ens tänka tanken på att svärta ner sina egna medborgare, dess förfäder och tillåtas att komma undan med detta? Jag tror inte för en sekund att de gamla hederliga Moderaterna som Yngve Holmberg och Gösta Bohman skulle uppskatta partiets nutida företrädare och inte heller deras nedvärderande ord om svenskar som barbariska, outbildade och odugliga. Även om jag var för ung för att få rösta under Holmbergs och Bohmans levnadsdagar var det de som en gång i tiden väckte mitt intresse för partiet. Detta intresse har Reinfeldt och hans kumpaner raserat och detta för gott. Att de har lyckats med ekonomin och tillväxten, ska de ha ett erkännande för. Att de misslyckats med arbetsmarknaden, med bostadssituationen, med välfärden och med integrationen ska de ha kritik för. Att de sedan går armkrok med Miljöpartiet och inför en integrationspolitik som övriga Europa inte ens är i närheten av, trots de problem som de samtidigt erkänner, är ett direkt underkännande. När de också använder riksdagen till sin privata lilla sandlåda och uppträder lika omoget som finniga tonåringar på en högstadieskola, är det nog fler än jag som i framtiden vänder partiet ryggen.

"Utan invandring hade vi stått och stampat på ett jordgolv". De orden glömmer jag inte Anders Borg.

Stefan KUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt