torsdag 28 april 2011

Lokal vänsterpartist dömd för SD-förtal

DÖMD Den kurdiske nationalisten och socialisten Zana Hussan, född 1990, grundare av facebookgruppen SD i riksdagen – Nej tack samt tillika riksdagskandidat och politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Järfälla, har dömts för förtal av Sverigedemokraten Patrik Ohlsson, där han utmålas som nazist i ett blogginlägg.

Inlägget

Notera: Den beskurna bilden han använder till header i sin blogg är samma bild överst. Där formar han sin hand som en pistol. Om än en trivial gest kan tyckas – men är han verkligen lämplig som aktiv politiker? Han har dessutom figurerat i demonstrationer tillsammans med våldvänsterns svarta block – AFA.

Ur domen

I ett mål vid Helsingborgs tingsrätt, mål nr FT 7072-09, väckte Zana Hussan talan mot Patrik Ohlsson rörande ärekränkning på grund av en kommentar skriven av tredje man på Patriks Ohlssons blogg. Parterna ingick sedermera en förlikning som den 15 februari 2010 stadfästes i dom. Förlikningen innebar att Patrik Ohlsson skulle betala 1 700 kr till Zana Hussan.

På sin blogg www.zana.se publicerade Zana Hussan den 18 februari 2010 inlägget "Sverigedemokrat får betala för sina synder". Inlägget illustrerades med en bild på en naziuniform. Zana Hussan har vidare godkänt publiceringen av fyra kommentarer av tredje man på bloggen. I facebookgruppen "Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack" som startades av Zana Hussan länkar denne till det aktuella inlägget.

[..]

De uppgifter som Zana Hussan har publicerat, särskilt de som utpekar Patrik Ohlsson som rasist eller nazist, utgör en sådan allvarlig integritetskränkning att de betingar skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Zana Hussan har uppgett att uppgifterna har lämnats inom ramen för den politiska debatten. Uppgifterna har publicerats på en blogg samt på ett socialt medium som uttalat motsatte sig att partiet Patrik Ohlsson tillhör skulle inta plats i Riksdagen. Det får, mot bakgrund av dessa omständigheter, anses att publiceringen har varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.

Rörande den spridning som uppgifterna har fått är det klarlagt att publiceringen, särskilt genom facebookgruppen, har nått en mycket stor krets människor. Någon utredning avseende Patrik Ohlssons möjlighet att tillbakavisa eller bemöta de aktuella uppgifterna har inte presenterats. Det kan därför inte bedömas om sådan möjlighet har förelegat. Vid en samlad bedömning av de angivna förhållandena finner tingsrätten att det yrkade skadeståndsbeloppet är skäligt. Zana Hussan ska följaktligen betala skadestånd till Patrik Ohlsson med 5 000 kr.

Zana Hussan ska även ersätta Patrik Ohlssons rättegångskostnad med 450 kr.

Domstol

Attunda tingsrätt, mål nr FT 2255-10

Viktigt att komma ihåg!

Det framkommer nu med all tydlighet att det är förtal att peka ut en sverigedemokrat som rasist eller nazist. Kom ihåg detta till nästa gång ni ser eller hör massmedia, politiker eller andra upprepa mantrat. Det ska polisanmälas direkt.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt