onsdag 20 april 2011

PI gör skillnad inbjuds till seminarium hos Publicistklubben

POLITISKT INKORREKT Att PI gör skillnad och påverkar har vi demonstrerat i ett flertal fall. Så pass faktiskt att vi i går fick en inbjudan till Publicistklubben Södras nästa möte, den 2 maj, på ämnet ”parajournalistik”, vilket de beskriver som ”publiceringsplattformar eller – former som liknar journalistisk till det yttre men inte underkastar sig de regelsystem osv som traditionellt definierat journalistiken”. En av dessa plattformar de syftar på är PI.

Då vi lever i ett intolerant samhälle som inte tillåter avvikande betänkligheter i tabubelagda frågor har vi inte för avsikt att delta, då det skulle innebära diverse repressalier för oss personligen signerat diverse vänsterextrema grupperingar. I just detta fall är det Sverige som är det extrema undantaget, inte resten av världen.

Winston Churchill uttryckte det bäst: Framtidens fascister kommer att kalla sig anti-fascister. Det ligger något i det.

Tills vidare fortsätter vi att granska medier, politik och det ständiga fabulerandet med sanningen i precis samma stil.

RedaktionenUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt