måndag 11 april 2011

Våldtäkter rasism i Sverige, informationsupplysning i Norge

VÅLDTÄKTSEPIDEMIN Svenska Dagbladet rapporterade under gårdagen att Thoralf Alfsson sprider rasism på sin blogg Enligt Svenska Dagbladet skriver Alfsson bland annat, "när det gäller just gruppvåldtäkter så handlar det nästan uteslutande om förövare med invandrarbakgrund eller utländsk härkomst". Vidare skriver Alfsson att "våldtäkter är betydligt vanligare hos män från vissa andra kulturer där jämlikhet mellan könen inte existerar".

Svenska Dagbladets okunskap om rasism och dess sanna betydelse kan i sammanhanget jämföras med det mer fria och liberala klimatet i våra nordiska grannländer. I Norge uttalade sig polisledningen i Oslo nyligen att våldtäkter i Oslo utförs av unga män med invandrarbakgrund. Oslopolisen tillade även att våldtäkter i Oslo är kulturellt betingade och kan härledas till gärningsmännens negativa syn på kvinnor och övertygelse att man kan behandla kvinnor som man behagar.

Verdens Gang (VG) rapporterade härom veckan om våldtäktsvågen som sköljt över Norge i början av april och där fyra överfallsvåldtäkter ägde rum inom loppet av fem timmar. VG informerade att norska polisen misstänker att icke-västerländska män med utländsk bakgrund ligger bakom samtliga överfall. Ett uttalande som antagligen gör norska kvinnor mer uppmärksamma och försiktiga medan ett liknande uttalande i svensk media skulle vara i det närmaste otänkbart. Medan norsk media och polismyndigheter framhåller aktuella trender, bakomliggande orsaker till våldtäkter och de facto risker för våldtäkter på ett sanningsenligt, sakligt och informativt sätt – så är svensk media och polismyndigheter antingen tysta, selektiva i sin nyhetsrapportering eller dementerar och likställer ovanstående uttalanden med rasism.

VGUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt