tisdag 19 april 2011

En fjärde migrationsdomstol inrättas samtidigt som tingsrätter slås samman

VANSINNE I torsdags förra veckan beslutade regeringen att ge Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag om att inrätta en fjärde migrationsdomstol samt var den bör placeras geografiskt.

Sverige har idag tre migrationsdomstolar. Beslutet att inrätta en fjärde grundar sig dels på en ojämn fördelning av migrationsmål mellan de tre migrationsdomstolarna men också på att måltillströmning är större än förväntat.

Att en fjärde migrationsdomstol bör inrättas är även något som regeringen och Miljöpartiet kom överens i ramöverenskommelsen om migrationspolitik den 3 mars i år. Domstolsverket ges därför i uppdrag att lämna förslag om att inrätta ytterligare en migrationsdomstol samt föreslå var den bör placeras geografiskt.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2011, skriver Dagens Juridik.

Samtidigt kan vi på Migrationsverkets hemsida läsa om anledningen till att inrätta ännu en migrationsdomstol:

Antalet asylsökande till den industrialiserade världen har i det närmaste halverats sedan milleniets början. Det visar en rapport från UNHCR.

Samtidigt som antalet asylsökande minskar i många länder ökar det i några, bland dem Sverige som är det fjärde största asyllandet [PI: i absoluta termer, i relativa termer är Sverige överlägset störst] i rapporten.

Men var ska pengarna komma ifrån?

Vi kan idag läsa på Domstolsverkets hemsida att de föreslår att fyra tingsrätter, som tidigare också var inskrivningsmyndigheter, läggs samman med annan domstol.

Vidare föreslås att ett tingsställe avvecklas. Förslaget har lämnats till regeringen, efter att synpunkter har hämtats in från berörda intressenter.

Det, mina damer och herrar, det är vad som kallas prioritering…

Läs mer om den extrema invandringspolitik som Sverige bedriver på Affes statistikblogg.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt