måndag 10 oktober 2011

Uppföljning av massakern i Kairo

ARABVÅREN De kristna kopternas dödstal efter den våldssamma attacken mot dem igår, fortsätter att stiga. 24 miste livet och 200 skadades när pansarvagnarna körde över dem som om de hade varit käglor. Kopterna utförde en fredlig demonstration mot guvernören och TV-huset, när militären, flankerad av stridslystna muslimer angrep dem skoningslöst och brutalt. Svensk PK-media har friserat om sin rapportering idag.

Det råder nu utegångsförbud i Kairo och det verkar som om ”demokratiutvecklingen” har gått i baklås. Inatt tågade muslimer till Tahrirtorget medan de skrek: islamisk, islamisk.

Enligt SR så var det militären som var helt ansvariga för det inträffade. Men varför kom militären överhuvud taget för att stoppa en fredlig demonstration? Frågan kan delvis besvaras av att den statskontrollerade TV:n ger en bild av en utländsk inblandning (den vanliga ”inte vårt fel-taktiken”). Men hur väl rimmar det med att TV  uppmanade  att egyptierna skulle gå man ur huse för att hjälpa militären att bekämpa ”de arga kopterna” igår?

Kairos ”Svarta Söndag” hade sin upprinnelse i att ytterligare en koptisk kyrka hade bränts ner av muslimer. Detta är ingen ovanlig händelse, ett otal kyrkor har mött samma öde. Kopterna hade nu fått nog och beslöt sig för att demonstrera mot dels guvernören och dels mot TV-huset som öser ut negativ propaganda som missgynnar kopterna. I SR sades ingenting om nedbrunna kyrkor, de hade på sin höjd blivit ”attackerade”. Halvett-nyheterna nämnde inte ens det. Där handlade demonstrationen enbart om en protest mot TV:s propagandakampanj mot kopterna. Ingenting om att muslmer bränner ner kristna kyrkor. I Studio Ett sägs just nu att kopterna i första hand protesterade mot militären, ingenting om nerbrända kyrkor.

Cecilia Uddén påstod att muslimer och kopter är bästa vänner men inte får lämnas ifred av militären! Nu är det alltså militären som står för allt våld. Om man har följt nyhetsflödet lite grann så har det varit uppenbart att det hela har varit fråga om muslimskt våld mot de kristna.

SR

Men SR måste som sagt frisera händelsen genom att understryka att  det hela inte ska kokas ihop till en konflikt mellan muslimer och kristna! Vissa muslimer ställer sig på de kristnas sida och anklagar militären.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt