onsdag 5 oktober 2011

Islam den mest högstående kulturen i världen

ISLAM I dessa Nobelpristider kan det vara intressant vilka delar av världen som plockar hem flest Nobelpris – och de som kammar noll.

I det informativa inlägget på bloggen Planck’s Constant får vi svart på vitt hur läget ligger. Muslimer har höga tankar om sig själva. De är övertygade om att deras religion och Allah uppmuntrar den vetenskapliga och intellektuella utvecklingen i världen. Denna illusion kan lätt motbevisas. Muslimer har minst antal Nobelpristagare i historien, de tar patent på uppfinningar i långt mindre omfattning än någon annan kultur. Och de skriver mindre antal böcker på ett år än Norge presterar på en vecka!

Men deras kunskap är gudasänd och kan inte mäta sig med den jordiska. Så här skriver Amali al-tosi:

Amali al-Tusi, p. 488, no. 1069

The Prophet (SAWA) said, 'The quest for knowledge is incumbent upon every Muslim… by virtue of it the Lord is obeyed and worshipped, consanguinal relations are maintained, and the lawful is distinguished from the prohibited.

Det är hängivenheten till Allah som är det centrala, att följa och vara trogen Hans lag, hans påbud och förbud. Vad ska man ha astronomi och kemi till? Varför skriva böcker? Man vet ju allt genom Allahs gudomliga kunskap.
Och:

Rawdhat al-Wa`aizin, no. 17

The Prophet (SAWA) said, 'The knowledgeable man is superior to the [mere] worshipper by seventy degrees, the distance between two degrees spanning the gallop of a horse for seventy years; and this is because Satan plants an innovation amongst people which the knowledgeable man notices and prohibits, whilst the worshipper attends to his worship neither taking any notice of it nor recognising it.

Så vetenskap på Västvis är ett Satans påfund. Vi är förvillade varelser som inte förstår att riktig kunskap kan enbart Allah förse oss med. I själva verket förbjuder Islam vetenskap. Det tar medvetandet in på farliga vägar.

För ett par tusen år sedan var arabvärlden en framstående kultur som var vår egen överlägsen. Men islams införande 600 e Kr har medfört att muslimernas bidrag till världen består av intolerans, terror och ofördragsamhet. I själva verket har den muslimska världen minst antal utbildade, har flest analfabeter, är mest bakåtsträvande, de mest anti-semitiska och bittra, krigande, fattiga som skyller alltihop på Väst i allmänhet och Israel i synnerhet.

Planck’s Constant

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt